Руски радиотелескоп може да е уловил сигнал от извънземна цивилизация

Астрофизици от Специалната астрофизическа обсерватория в Нижни Aрхиз са записали изключително необичаен сигнал от звездната система HD164595 в съзвездието Херкулес, който евентуално може да бъде признак на дейността на извънземна цивилизация, казва астрономът-любител Пол Хилстър.

Този сигнал, както пише блогърът, е записана от руския радиотелескоп РАТАН-600 (на снимката горе), преди една година – на 15 май, 2015 г. с дължина на вълната 2,7 см. Сигнал бил много силен, в сравнение със сигналите на пулсар, и е  с 10 пъти по-голяма мощност.

Оттогава сигналът нито веднъж не се е повторил, но в края на миналата седмица откривателите  решили да споделят с научния свят откритието си чрез изпращане на писма до астрономи. Едно от тези писма паднали в ръцете Хилстъур, който решил да съобщи за това откритие.

Странният сигнал

s02786912

Тази звезда е аналогична на Слънцето и е на разстояние 95 светлинни години от Земята. Преди година, в непосредствена близост до HD164595, е открита голяма екзопланета, „горещ Нептун“, чиято маса е 16 пъти по-голяма от тази на Земята, и която се върти около звездата за 40 дни.

Независимо от факта, че живот на тази планета и на нейните сателити едва ли е възможен, два екипа астрономи от Института за търсене на извънземен разум – SETI, обърнаха внимание на призива на руските си колеги, които смятат, че е необходимо  HD164595 постоянно да се наблюдава, и са започнали да наблюдават тази звезда веднага.

Единият от екипите се ръководи от водещия астроном на SETI Сет Шостак (Сет Шостак), а другият – от Дъг Вакоч, президент на програмата METI, насочена към установяване на контакти с извънземни, а не само с търсенето им.

Основни съмнения предизвиква мощността на сигнала – той е твърде силен за да може да се допусне, че  е от цивилизация, подобна на нашата, ако предавателят излъчва радиовълни във всички посоки едновременно. Такъв сигнал може да произведе само така наречената „цивилизация тип II“, усвоила енергията своето слънце (в този случай – HD164595), за свои нужди. От друга страна, ако този сигнал е бил насочен към Земята умишлено, тогава тази версия е възможна.

Според учените, същността на този сигнал все още не е ясна, но почти напълно изключват възможността той да е генериран от шумове и смущения. Очевидно, HD164595 ще стане поредната космическа мистерия, като наскоро откритата звезда  KIC 8462852, около която може да има високотехнологична „Сфера на Дайсън“, или известният сигнал „WOW!“ от 1977 година.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.