НЛО и „Мъже в черно“ се превръщат в глобален феномен

Странните  „Мъже в черно“ и НЛО вече са се превърнали в световен феномен. Там, където се появи  НЛО, веднага се появяват и загадъчните хора. За това явление има множество доказателства.

Тези доказателство са  само върхът на айсберга. Изглежда, че появата на „Мъже в черно“ придобива планетарен мащаб.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.