Още един НЛО долетя до вулкана Попокатепетъл (видео)

Заслужава да се отбележи, че това не е първият път, когато камера улавя момента на долитането на НЛО до кратера на вулкана Попокатепетъл. Понякога извънземните просто прелитат покрай него, понякога се губят в димната завеса или пък влизат в самия кратер на вулкана.

Този път НЛО с форма на пура, който е заснет от камера за нощно наблюдение стига до вулкана, и за известно време изчезва зад плътната завеса от дим.

Като се има предвид скоростта му, би могло да се предположи, че след секунда или две, той ще се появи от другата страна на вулкана, но това не се случи. Не, НЛО отлита, но с такова закъснение, сякаш е спускал нещо в кратера или, обратното, взел е нещо или някой на борда си.

Уфолозите отдавна са стигнало до извода, че Попокатепетъл – не е обикновен вулкан – около него постоянно се въртят всякакви НЛО с различни форми, което предполага, че вулканът се използва от различни видове извънземни.

Възможно е това да е вход в подземна база, или, може би, вход в друго измерение.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.