На Енцелад вероятно има живот

 Данните,  изпратени на Земята от   ледения спътник на Сатурн – Енцелад, говорят за  наличието в неговия подледен океан на хидротермални извори. Това е заключението, направено от авторите на статия в списание Science, написана под ръководството на Хънтър Уейт от Югозападния изследователски институт (САЩ).

По време на полета на апарата Касини през 2015 г. в  струите вода, изригващи от южния полюс на сателита, са открити молекулярен водород и въглероден диоксид в състава на тези емисии. Оценките дават на водорода обемна  концентрация  0.4-1.4%, а  за въглеродния  диоксид – 03, -0.8%.

И двата елемента са критично необходими за метаногенезата – процес, който поддържа микробен живот без светлина в геотермалните източници  на  дъното на океаните на Земята. Наличието на тези вещества в емисиите говори за  висока вероятност, че те имат източник на Енцелад – взаимодействие на скали и вода в подледения океан.

„Тези наблюдения, ако са истина, са от основно значение за възможността за живот на Енцелад,“ – казват учените.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.