Aпокалипсис: На 15 май ЦЕРН планира да отвори Врати към Паралелен свят!

На 9 май 2017 г.  Европейския център за ядрени изследвания (CERN) бе задействан нова линеен ускорител на протони – LINAC 4, чиято задача е да  подобри ефективността на Големия Адронен Колайдер.

„отворят  вратите към паралелен свят.“

Очаквайте  кошмарно продължение на текста!

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.