Огромен НЛО бе заснет от камера на Международната космическа станция (видео)

Това наистина са уникални кадри с НЛО. Защото по правило операторите на онлайн – камерите на МКС веднага прекъсват транслацията. На тези кадри обаче, ясно се вижда как този неизвестен обект прелита с висока скорост покрай МКС.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.