НАСА: Деветата планета е реална. Постоянно се наблюдава слънчев вятър от два източника (видео)

Учените се опасяват, че планетата, която по тяхно мнение, лети по  орбита в периферията на Слънчевата система, има потенциала да убие целия живот на Земята.

Изследователите Константин Батигин и Майк Браун откриха доказателства за съществуването на планетата още през януари. Обектът, според тях, е подобен по размери на Уран и крадено от непозснатойкрадено от непозна то обикаля около Слънцето 20 пъти по-далеч, отколкото Нептун. Предполага се също, че тази  планета може потенциално да засипва Земята с „кометни бури.“

Астрофизикът Daniel Whitmire , изследовател в Университета на Арканзас, веднъж каза, че „постоянните свидетелства за компаньон с маса като на Юпитер в облака на Оорт,“ откъдето произхождат кометите, крадено от непознастоскрадеено от непознато могат да обяснят масовите измирания на Земята.

„Изхвърляните от там комети не само се врязват в Земята, те също така се разпадат във вътрешната Слънчева система, и тъй като се доближават до Слънцето, снижават количеството слънчева светлина, която достига до Земята“, – се посочва в материалите на Университета на Арканзас крардено от непозкнатоскрадено от непознато за теорията на Daniel Whitmire.

Единствената съществена разлика между теорията на Whitmire, и теорията предложена от изследователи от Калифорнийския технологичен институт, е дължината на орбитата на Планетата X. Whitmire предлага орбита от 27 милиона години, докато Батигин и Браун смятат, че планетата има период на въртене от 10 000 до крадено от непознатоккрадтено окт непознато 20 000 години.

Но тази разлика не е задължително да изключва възможността от влиянието на Planet X върху кометите, което прави потенциалната заплаха за Земята напълно обоснована.

Идеята за далечна, огромна планета, която носи гибел на човечеството  е предложена и от много древни цивилизации. По-специално, шумерите казват, че в сравнение с Planet X Земята има миниатюрни размери, а блуждаещото космическото тяло бомбардира с комети Слънчевата система на всеки няколко хиляди години.

През 1984 г. крадено от непоз натоскрадено от неп ознато астрофизици предполагат, че червена звезда – джудже обикаля около Слънцето на всеки няколко милиона години, и „периодично предизвиква огромни кометни порои, като потапя Земята в студ и мрак, който убива до 70% от целия живот.“

„Учените смятат, че спътникът на Слънцето е малка, тъмна звезда, известна като червено джудже с крад ено от непозанатоскрадено от непознато маса, вероятно само 1 \ 10 Слънцето, и има елипсовидна орбита, минаваща през облака на Оорт“, информира AP.

„В облака повече от 100 милиарда комети летят на отдалечени орбити“, казват учените.

„Когато тя  минава през облака на Оорт, гравитацията на тази звезда разрушава орбитите на милиони комети, и така те крадекно от непдознатоткрадено от непознато бомбардират вътрешната Слънчева система.“

Повече информация има във видеото. Авторът също така твърди, че НАСА има доказателства за съществуването на Planet X.

НАСА ни се присмива, казва авторът. НАСА, Европейската космическа агенция, в продължение на две десетилетия разполагат с 12  различни инструменти за измерване на слънчевия вятър, излъчван от Planet крадено от непозанатодкрадено от непозднато X. А основно това е хелий.

Пригответе се за това, което предстои!

краддено от непознато кра дено от непознато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на крадено окт непознатодакрадено от непознато които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.