На 1 март нищо не предвещаваше геомагнитни бури – на Слънцето нямаше изригвания, потокът на слънчевия вятър имаше нормална скорост не по-голяма от 500 км

Read More

Експертите от NOAA прогнозират 50%-на вероятност за слънчеви изригвания от M- клас, източник на които могат да бъдат слънчевите петна от групата AR2253, имащи „бета-гама-делта“

Read More

Започналата по-рано днес геомагнитна буря достигна стойности, близки до максималните. Геомагнитното поле във високите географски ширини е  силно нарушено, а  в средните географски ширини –

Read More
Load More