Угасва ли Полярната звезда?

Учените  наблюдават Полярната звезда повече от 160 години. Тя е най-известният небесен обект, защото  служи като маяк за моряците и пътешествениците. Сега астрономите са забелязали, че тази звезда бавно се свива. Според една от версиите причината е, че  тя изхвърля вещество от себе си. Но колко всъщност е „тежала“ в самото начало на своето съществуване?

За да „претеглят“   звездата, астрофизикът Хилдинг  Нийлсън от Университета на Бон (Германия) и колегите му взели за основа нейния „пулс“.  Тя  става малко по-слаба и по-малко ярка за   четиридневен цикъл. Като всички други звезди и Полярната се състои от газ,   обгръщащ ядрото, където протича ядрен синтез. Когато силата на тежестта притегля газа надолу, у звездата се появява непрозрачен слой точно под повърхността, през  който светлината преминава трудно и в резултат  светимостта и намалява.

Под този слой се натрупва  излъчване, който го притиска като водната пара – капака на тенджерата. В крайна сметка, този непрозрачен слой се нагрява и се разширява и става все по-прозрачен. Звездата отново става по-голяма и по-ярка, докато отново външните слоеве не бъдат привлечени към ядрото …

Това обаче не е постоянна пулсация. През 1844 г., цикълът е бил около 12 минути по-бавен от днешния. А  данните през последното десетилетие показват, че пулсацията на Полярната звезда затихва  всяка година с около 4.5 секунди. Учените са озадачени: нейната  пулсации се забавя твърде бързо, отколкото прогнозираната от стандартния модел на звездната еволюция.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.