Угасва ли Полярната звезда?

Учените  наблюдават Полярната звезда повече от 160 години. Тя е най-известният небесен обект, защото  служи като маяк за моряците и пътешествениците. Сега астрономите са забелязали, че тази звезда бавно се свива. Според една от версиите причината е, че  тя изхвърля вещество от себе си. Но колко всъщност е „тежала“ в самото начало на своето съществуване?

За да „претеглят“   звездата, астрофизикът Хилдинг  Нийлсън от Университета на Бон (Германия) и колегите му взели за основа нейния „пулс“.  Тя  става малко по-слаба и по-малко ярка за   четиридневен цикъл. Като всички други звезди и Полярната се състои от газ,   обгръщащ ядрото, където протича ядрен синтез. Когато силата на тежестта притегля газа надолу, у звездата се появява непрозрачен слой точно под повърхността, през  който светлината преминава трудно и в резултат  светимостта и намалява.

Под този слой се натрупва  излъчване, който го притиска като водната пара – капака на тенджерата. В крайна сметка, този непрозрачен слой се нагрява и се разширява и става все по-прозрачен. Звездата отново става по-голяма и по-ярка, докато отново външните слоеве не бъдат привлечени към ядрото …

Това обаче не е постоянна пулсация. През 1844 г., цикълът е бил около 12 минути по-бавен от днешния. А  данните през последното десетилетие показват, че пулсацията на Полярната звезда затихва  всяка година с около 4.5 секунди. Учените са озадачени: нейната  пулсации се забавя твърде бързо, отколкото прогнозираната от стандартния модел на звездната еволюция.

loading...

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.