Огромен обект, заснет от Stereo (видео)

На 8 Декември спътниците на НАСА Stereo са снимали огромен обект, преминаващ покрай Слънцето. На сайта на НАСА не забелязахме коментар.

Нещо повече – снимките, на които обектът се виждаше, вече ги няма за свободен достъп.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.