Откриха „Стоунхендж“ и на Марс (видео)

marsМарсиански камъни, подредени в геометрично правилен ред, са открити на една от марсианските снимки.

Ако се съединят камъните с линии се получава комплекс, състоящ се от един квадрат в центъра и два външни кръга.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.