Едуард Бах: Болестта не е нито жестокост, нито наказание!

„Болестта не е нито жестокост, нито наказание, тя е във всичко и за всичко е коректив, който се използва от душата ни, за да ни покаже нашите грешки, за да се избегнат грешки още по-важни и значими, за да ни попречи да  провокираме още по -голяма вреда на себе си и да ни изведе на  пътя на истината и светлината, които никога не трябваше да ни напускат“.
Едуард Бах
За медицината Бах казва, че е „осъдена да се промени.“
„Науката в  последните две хилядолетия смята болестта като фактор материален, който може да бъде отстранен с  материални средства: това, разбира се, е напълно погрешно.
Физическите нарушения отразяват стадия на явленията много по-дълбоко. Заболяването превъзхожда физическия  план и се изразява по-скоро на ментално ниво. То   изцяло произтича от  конфликта, който възниква между нашият „Аз“ духовен и нашият „Аз“ –  смъртен.
Докато те са в хармония, ние сме в състояние на отлично здраве. Но веднага след като се появи разногласие, започва  това, което ние наричаме болест.
А болестта е по своята същност е корекция, поправяне: лишена от всякаква неприязън и всякаква жестокост, тя е инструмент, избран от душата, за да ни  посочи нашите грешки, за да ни попречи да предизвикаме още по-сериозни нарушения, да ни води по пътя на истината и светлината, от който ние никога не трябва да се отклоняваме.
В действителност болестта ни желае само доброто и има благоприятни последствия,  дори ако трябва да се опитаме да се отървем от нея. „
Бах  показа връзката между негативните емоционални състояния и физическото страдание:
„Липса на гъвкавост в ръцете, краката или ставите, показва, че на съзнанието ви също му липсва гъвкавост в разсъжденията, че  се придържате към ирационални идеи, принципи или конвенции. Ако имате астма или дихателни проблеми, това  означава, че вие потискате, по един или друг  начин, различна персоналност,  без да смеете да следвате  свой собствен път, или потискате нещо дълбоко в себе си.
Ако губите сили и енергия, няма съмнение, че вие позволявате на някой друг да ви лишава от жизнена енергия. Локализацията на болка също така е  ценна индикация. Възпаление на ръцете съответства на грешка в поведението или за поведение, което води от провал към  провал.
Проблеми с краката показват липса на алтруизъм. Ако е поразен мозъкът, това без съмнение е признак на липса на контрол. Сърдечно заболяване показва излишък или нужда от любов. Възпаление на окото – Невъзможността да се погледне истината директно, право в очите“.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.