Защо Земята е затвор и как да избягаме от него? (видео)

На Земята ние сме като в  затвор. Вселената ни се присмива, показвайки ни красиви места, които никога няма да можем да  посетим.

Има доста неща, над които всеки ще се замисли, след като изгледа това кратко видео.

 

На руски:

И на английски:

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.