Eurostat: България – все по-недостижим лидер по бедност в цяла Европа

Почти всеки четвърти жител на Европейския съюз е  застрашен от бедност или ситуация, в която поради  липса на средства не може да участва пълноценно в обществения живот.

Това се посочва в понеделник, 17, октомври в съобщение  на Европейската статистическа служба – Eurostat, посветено на Международния ден за борба с бедността.
През 2015 г. на прага на бедността са били 23.7% от жителите на страните от общността или 119 милиона души в ЕС. През 2012 г. те са били  25 на сто, и оттогава   намаляват всяка година.

В Германия бедността заплашва около 20 процента от населението.

Най-висок показател за бедност  в Европейския съюз има   България – цели 41 на сто,

Следват Румъния – 37 процента и Гърция 35.7 %. Най-малко са бедните  в Чешката република – едва 14%.

Какво в ЕС се смята за бедност?

Статистика изчислява този показател въз основа на три критерия: „бедност, причинена от ниски доходи“, „липса на материални блага“ и „ниска интензивност на труда.“

Рискът от бедност поради ниски доходи в ЕС се определя във  всяка държава от  общността поотделно. При това за беден се счита този, чийто доход е по-малко от 60 на сто от средния за страната.

Така например в  Германия през изминалата година за  линия на бедност се е считал годишен доход от 12 401 на един човек.

Липсата на материални блага се определя по девет критерия, от които трябва да бъдат изпълнени най-малко четири.

Сред тях, например,  е невъзможност за навременно заплащане на наема  или на телефонната сметка, липса на пари за пълноценно отопление, липсата на цветен телевизор в домакинството.

http://30dumi.eu/archives/85096

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *