Привиденията всъщност са разумни холограми

Известно е, че човек, както впрочем и всеки биологичен обект, е източник на електромагнитно излъчване на различни честоти, включително и в най-интересния в този случай, микровълнов диапазон. Неговата особеност е, че при изключително ниска мощност се проявяват сериозни биологични ефекти. Според експерименталните изследвания на вълнови генетици начело с проф. Гаряев, човешкото тяло не генерира обикновено излъчване, а …кохерентно.

Теорията, която сега ще бъде изложена, описва механизма на възникването и формирането на посмъртни енергетични фантоми (или разговорно, духове), съществуването на които, до скоро се отричаше от ортодоксалната наука.

В техниката, източник на кохерентно излъчване са лазерите.
Което би могло да наведе на мисълта, че човек може да се разглежда като вид лазер. Известното още от училище свойство на такова излъчване – интерференцията, е в основата на холографията. Холограмното изображение, от своя страна, е много подобно на описанията за „обикновените“ призраци. Така че, като цяло можем да кажем, че ние носим със себе си интерферентна картина, която при определени условия започва да се проявява.

Известно е, че електромагнитното кохерентно излъчване възниква в резултат на биохимични реакции в тялото ни, а те са непостоянни. Появата на ясно видима холограма е по-вероятно, когато нейният носител (човека), се намира в състояние на силен стрес, напрежение, тревожност. И наистина, в много предания и легенди призраците се появяват в екстремни моменти, когато човек изпитва болка, страх, гняв.

Така че, в момент на насилствената смърт човек формира мощен поток от енергийни вълни, нещо като фантом на генетичния апарат, който съдържа цялата информация за неговия живот и смърт (и това беше потвърдено в отдела за квантовата радиофизика на Института по физически науки през 1993 г., с експериментални изследвания под ръководството на същия Гаряев).

Откритият ефект е наречен „фантомен ефект на ДНК“. Този сложен вълнови комплекс, фантом на човешкото тяло, се забелязва от околните обекти, като холограма от добре познатия принцип на Хюйгенс-Френел. Теорията за проникването формулира способността да се акумулира психогенна информация в някои естествени материали кати дърво и камък.

Трябва да се отбележи, че основните материали, от които са построени древните средновековни крепости, известни с появата на призраци в тях, са именно дърво и камък.

След като вече има „запис“ на енергийния фантом в околните обекти (стени, мебели и др.) възниква такъв въпрос: при какви условия и как може да се възстанови и да се възпроизведе подобна вълнова структура? И тук се появява холографията. Според законите и , за да се възстанови вълновото изображение, трябва да бъде осветен материала, в който е била регистрирана вълната с информация с кохерентен лъч, който е идентичен с онзи, използван в процеса на „записа“.

Но какво може да се използва в този случай? Според експериментални проучвания, електромагнитните полета, генерирани от организма, са сходни по фаза и честота във всички хора и максималната идентичност зависи от генетичния апарат. Въз основа на това можем да заключим, че източник за възстановяване на вълновите фантомите е жив човек. И наистина, парапсихолозите твърдят, че в такива къщи призраци се появяват само когато хората се връщат или вече живеят там, а всички явления се прекратяват, когато хората напускат тези жилища. Възстановената вълнова структура- призрак, е енергоинформационна форма на съзнанието и тя е разумна!

Удивително свойство на тези информационни структури (фантоми) е наличието на памет, и, следователно, вероятно, и самосъзнание. Такова свойство следва от откриването на вълновата  генетиката. Има такова понятие – фантомна памет на ДНК (ФПДНК). Вълновите  генетици вярват, че тя  е тясно свързана с т.нар вълнов ефект, а вероятно и с паметта на главния мозък.

Изследванията в тази област свидетелстват за регулиращата роля на тази ФПДНК , действща пряко и непосредствено върху самата ДНК,  модулирайки  динамиката и в състава на клетъчните ядра. С други думи, след физическата смърт, цялата информация се съхранява (или по принцип подобен запис последователно се възпроизвежда в течение на живота)  като на твърд диск в енергетийно-вълновата субстанция  (фантом) на обекта.

Ето защо, с висока степен на вероятност може да се каже, че цялата информация за живота и смъртта на един човек продължава в неговия вълнов фантом, който следователно трябва да бъде разумен!

От английските физици Иън Скот и Джон Фаулър са  проверени електромагнитните параметри на замъците, които са известни със свои собствени призраци, и те са открили в  стените  много слаби „замразени“ магнитните полета на сложна конфигурация, която идентифицира холограмните  записи на посмъртните фантоми, призраци.

Въз основа на изложеното по-горе, може да се заключи, че смъртта – не е краят, животът продължава и след смъртта в  друго енергийно състояние!

И, освен това, подобни „полеви“ форми на живот се регистрират както с технически прибори, така и чрез съставяне на физико- математически модели, описващи този психо-физически феномен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *