Деспотичните и вечно мърморещи жени удължават живота на мъжете

Смята се, че твърде настоятелната и деспотична жена, която  постоянно „мърмори“ на съпруга си,  скъсява   живота му. Но учените не са съгласни.

Съпругите често спасяват живота на съпрузите си, карайки ги да потърсят медицинска помощ, преди да е станало твърде късно, пише runyweb.com.

Според   проучване, проведено от канадски лекари сред повече от 4 400 жертви на сърдечни удари и публикувано в списание Canadian Medical Association Journal, женените мъже са пристигали в болницата средно половин час по-рано, отколкото неженените, и този от критично значение половин час,  често е спасявал живота им.

Оказва се, че в повечето случаи, за навременната доставка на пациента в болницата, е изиграла важна роля упоритата жена, която е убедила съпруга си да повика бърза помощ при първите признаци на сърдечни проблеми.

Лекарите смятат, че   жената усеща много добре  състояние на здравето на мъжа си, и на първо място – по неговата потентност.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.