Кое е първото нещо, което видяхте на картинката ?

testСамолет  – значи ще имате по-трудно и опасно пътешествие. Свидетелство за това,  че някой от обкръжението ви подготвя срещу вас голямо зло. Не взимайте вещи  от  други хора, дори ако те лежат  без надзор на  отдалечено място, защото  чрез тях нечисти хора нанасят вреди на добрите хора, които са вярващи.

Космос -благоприятен знак, който означава, че можете да контролирате случващото се. Това е  доказателство и за това, че вие ​​сте под закрилата на висшите сили, които ще ви помогнат да се справите  с всякакви сложни задачи.

Женският  силует е знак за това, че ситуацията ще се промени към по-добро; Това означава също, че скоро в живота  ви ще започнат промени. Те ще бъдат свързани с нов партньор (партньорка), който (която) ще се отличава с простота и наивност.

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително писмено съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определя от редакцията.