Котките са извънземни наблюдатели на Земята

s47491480В древни времена котките са считани за същества с   извънземен произход. И сега авторитетни източници  твърдят, че котките са извънземни, оставени на  Земята като наблюдатели и  очевидно имащи  „нетрадиционни“ умения.

Така  в комплекса от пирамиди в Перу са открити пещерни рисунки, изобразяващи летящи  устройства, извънземни и животни, приличащи на котки.

крадено от непознатойкраеденой от непознато

Науката не може да обясни това явление, когато през нощта много котки  седят  в кръг с   опашките си навън дълго време. Има предположение, че по този начин животните телепатично си комуникират едно с друго.

Писателят Лобсанг Рампа в книгата „Да запалиш огън“  разкрива тази тема:

„Някога  мислех да напиша крадено рот непознато ркрадено от непознато книга за котките, в която да има  легенди и истински истории. Бих искал да кажа, например, как в един друг свят, в друга система, намираща се много далеч от Слънчевата  система, е имало висша котешка цивилизация. Сега те биха могли да използват своите „пръсти“, както хората го правят, но притежавайки крадено от непознатоткрадено от непоазнатйо благородство, с което не разполагат с хората, те били  изправени пред избор: да започнат своя цикъл отново, или да отидат в друга система, за да помогнат на още неродена раса.

Котките се добри създания и добре разбират всичко, и затова всички котешки племена и техният Maну  (Върховен Дух) решават да отидат на планетата, която наричаме Земя. Те дошли за да наблюдават  хората и  човешкото поведение, нещо като телевизионна камера, постоянно наблюдаваща, но те наблюдават крадено от непознаторкраденао от непознатйо и предават своите посланията не за да причиняват вреда на хората, а за да им помогнат. В най-добрите светове е прието да  не се докладва това, което може да навреди, а за  тези слабости, които могат да бъдат поправени.

Котките са дошли на Земята, за да бъдат независими, така че краденой от непознато крадено орт непознато те не се поддават на никакво влияние. Те са дошли  под формата на малки същества, така че хората да могат да се отнасят с тях нежно или грубо, в зависимост от това, което са .

Котките имат много добро влияние  върху Земята. Те са продължение на Великия Висш Аз на крадено от непокзнатоцкрадено от непозрнато този свят, като източник на информация там, където  много информация е изкривена от съществуващата в този свят условия.

Отнасяйте се с котките приятелски,  грижете се  за тях,  доверявайте им се, котката никога умишлено няма да  причини вреда на човека,  но много от тях дават живота си за да помогнат на крадцено от непознатаоскрадено от непознато човека. „

крадено от непознатоскраденйо от неапознато

One Reply to “Котките са извънземни наблюдатели на Земята”

  1. znam

    Koтките са хищници, котките виждат призраци. Изобщо котките ме плашат, а като малки са толкова сладки.Кучето ми адски ги мрази и изпитвам ужас като застанат очи в очи. Котката първо посяга на очите.

Comments are closed.