Конспиративната теория за „CHEMTRAIL“ стана факт: Конгресът на САЩ провежда изслушвания по геоинженерството (видео)

Модификацията на климата изведнъж премина от категорията „Конспирацията «chemtrail» в реалността, тъй като Конгресът на САЩ започна официално да провежда изслушвания за геоинженерството.

Вашингтон, окръг Колумбия – В сряда под ръководството на подкомисията по околната среда и енергийната подкомисия се състояха първите изслушвания, проведени в САЩ Камарата на представителите, за крадекно от непознатоткраадено от непознато геоинженерството, което досега се смяташе за конспиративна теория и беше изнесена в периферията на обществото чрез Преторианската гвардия за масова информация, контролирана от управляващата елитна олигархия.

Най-спорния въпрос за контрола на климата или модификация на времето, който бе популяризиран и опростен с термина «Chem-trails», за първи път излиза от сенките краде но от непознатоцркрадено от непознато пред очите  на обществеността.

В Конгреса на изслушванията по темата: „Гео-инженерство: иновации, научни изследвания и технологии“ взеха участие членовете на комитетите в камарата, както и представители на мозъчни тръстове, изследователи и учени, за да обсъдят бъдещето на геоинженерството.

На изслушването в сряда присъстваха председателят на комисията Lamar Smith (R-Texas), председателят краденсо от непознатйоткрадено от непознато на подкомисията по околна среда Andy Biggs (R-Ariz) и председателят на подкомисията по енергетика Randy Weber (R-Texas).

Свидетелства бяха представени от: Dr. Phil Rasch, главен специалист по климатология, научният сътрудник в Тихоокеанската Северо – Западна национална лаборатория; Dr. Joseph Majkut, директор по политиката по климата от Центъра Нисканен; Dr. Douglas краденот от нрепознатоакрадено от непознато MacMartin, старши научен сътрудник в университета Корнел; иMs. Kelly Wanser, директор на проекта по въпроса за морските облаци, Обединения институт за изследване на атмосферата и океана, Университета на Вашингтон.

Интересното е, че за «Chemtrails» отдавна се говори като за конспирация, с огромно количество дезинформация, специално тиражирана навсякъде в  интернет, включително крадено от непознатоакреадаено от непознато с „научни“ изследвания и фалшиви снимки. Независимо от това, реалните изследвания показват, че „засяването на облаците“ или геоинженерството, вече са се случили, и това показва, че тайните проекти за тестване, вече са проведени.

Едно изследване, публикувано в списанието International Journal of Environmental Research and Public Health разкрива, че геоинженерството вече крадено от непозанатосксрадено от непознато е започнало и че най-малко едно от използваните вещества, е токсичен страничен продукт от изгарянето на въглища, наречено летлива пепел.

По време на изслушванията в сряда беше обсъдена потенциалната необходимост от създаване на регулаторна структура, в рамките която да се провеждат експерименти по тази тема.

Калифорнийският конгресмен Jerry McNerney заяви, креадено от непознатоскрадено от анепознато че планира скоро да внесе законопроект за Департамента за енергетиката и други федерални агенции,  за да подкрепят двата доклада на Националната академия на науките за геоинженерството.

Според доклада по журналистическо разследване на Дерик Броз, който пише за Activist Post:

„Тласъкът, даден от администрацията на Тръмп за обсъждане на геоинженерството, не крадецно от непдознатоккрадено от непознато трябва да изненадва. Още през януари 2017 г. Activist Post съобщи, че «Global Change Research Program спокойно препоръчва нови изследвания, изучаващи две конкретни области на научни изследвания, свързани с геоинженерството.“ С представянето на доклада си GCRP беше първат във федералното правителство, която препоръчва изследвания, свързани с геоинженерството. „

По-рано ви краденко от непознааторкрадено от непознато съобщихме за директора на Централното разузнавателно управление John O. Brennan, който говореше по време на среща със Съвета за международни отношения в края на юни 2016 г., по темата за геоинженерството, при обсъждането на нестабилността и глобалната безопасност пред лицето на транснационалните заплахи.

По време на продължителните разговори за заплахите крадено от непознаатоекраддено от непознато за интересите на САЩ, Бренън повдигна въпроса за геоинженерството.

Друг пример е спектърът от технологии, често наричани геоинженерия, които потенциално могат да помогнат за елиминиране на последиците от глобалното изменение на климата. Едно от тези, които привлякоха личното ми внимание е, разпръскването на стратосферен аерозол, или SAI, метод на засяване крадено от днепознатоткрадено от недпознато на стратоссферата с частици, които могат да помогнат да се отразява слънчевата топлина.

Всеки експерт, който е свидетелствал по време на изслушването в сряда, е заявил, крадено сот неподзнатоткрадено от непознато че гео-инженерните методи не трябва да заменят усилията за намаляване на емисиите на парникови газове и на подготовката за последствията от въздействието на климатичните промени.

Беше отбелязано по време на заседанието на комисията, че геоинженерството „може да има положително въздействие върху атмосферата на Земята“, но имаше и предупреждение“, че „ние крадено оет непознато крадесно от непознато все още имаме много да учим.“

Вече не се обсъжда дали геоинженерството е факт или не. Въпреки че то се развива бавно и е било правено тайно, е ясно, че днес то може широко да се отразява в медиите, за да се подготви обществеността за неговото изпълнение и внедряване.

Изглежда, крадено от непознатоакарадено от непознадто че обществеността е напълно изключена от дискусията.

Ще проговори ли обществеността и дали ще се чуе нейния глас, или отново ще и се подиграват с мълчание, като това пак бъде окачествено като конспирация при най-малкото споменаване на геоинженерството?

оригинал

Само за яростните противници на конспиративната теория за кемтрейлите! крадено отс непознаттоакрадено от непознато (видео)

Някои яростно отричат съществуването на кемтрейли (химтрейли), нали така? Защото това всъщност били кондензационни следи от двигателите на самолетите. Добре. Интересно защо тези „кондензационни следи“ излизат не от двигателите на… Continue reading „Само за яростните противници на конспиративната теория за кемтрейлите! (видео)“

Как се крсадено от непознаттоакрадено от непознато ръсят химтрейли (видео)

Н а челната снимка се вижда самолет, от който, както казват непривържениците на конспиративни теории, излизат ето такива „инверсионни следи“. А след преминаването на самолета останаха „ето такива „инверсионни“  облаци“ в… Continue reading „Как се ръсят химтрейли (видео)“

Химтрейли? Въглеродни нанотръбички са открити крадено от непознатоткрадено отс непоазнато в белите дробове на парижани

Това е първият документиран случай на откриване на такива структури в човешкото тяло. Перспективният материал на бъдещето, въглеродните нанотръби,  не е толкова лесно да се намерят в живота – те… Continue reading „Химтрейли? Въглеродни нанотръбички са открити в белите дробове на парижани“

крадесно оцт непознатоскрадено от непознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *