Конспирации: Всички живи същества на Земята, включително и хората, са биороботи. Адроиди.

Първи пример: Вие седнахте на масата и хапнахте: Първо супа, второ – телешка яхния с картофи, пийнахте червено вино, да кажем мерло. А после нещо  плодово за десерт.

И ви е хубаво и добре сте се нахранили. И това е всичко, така ли? А кой и как ще преработва това, крадено от непознсатоткрадено от непотзнато което сте яли, и след това да разпредели хранителните вещества, от които се нуждаете, по целия организъм, всяко на правилното и предназначено за него място?

А кой ще сортира веществата, от които нямате нужда, и ще ги превърне в отпадъци, извеждайки ги от вашия организъм? Кой е това?

Като, между крадено от непознато крадено от непцознаато другото,  вие самите не правите нищо, у вас има автоматичен химически завод, контролиран от компютъризирана система, който прави всичко това за вас!

Но това не сте вие ​​и вие към тази система нямате никакво отношение. Вие сте само един от елементите – обектите на обслужването (клиент)! Независимо дали ви харесва крадено отк непознатоткраденао от непознато или не, това е така. Нямате никаква представа какво се случва в във вашия организъм и  че всичко това случайно се е събрало заедно? Някакви клетки, някакви вещества и всичко случайно,  всичко се смесва и започва да работи случайно? Така ли ви се струва или е някакво бълнуване?

Не, уважаеми, крадено от непознаторкраденсо от непознарто всичко това е създадено специално от нашия Господ. Тоест създадени са такива същества като: вируси, амеби, насекоми, риби, влечуги, животни и разбира се хората – които се смятат за Венеца на сътворението. Венецът, разбира се, си е Венец, но е нещо като втора ръка!

Така например от 100 човека, колко красдено от непознатоккраадено от непознато наистина уважавате, а колко не? Преброихте и се просълзихте! Така че вие съществувате на психическо и съзнателно ниво като човек, а всичко останало, вашето физическо тяло и всички процеси в него,  нямат никаква връзка с вас.

Нямате никаква представа какво става вътре във вас. Но  как да объркате всичко вътре крадеано аот непознатодкрадено от непознато у вас, и да го разрушите, вие можете, а и колко успешно и професионално го правите! Така че всичко това не се контролира от вас, а от компютърната система, към която  просто се включени.

Но човечеството има различни концепции за това, как у хората всичко е толкова добре направено вътре, крадено кот непознатодкрадено от нейпознато или всичко се управлява от (?) ноосферата!

Ами ако всички сме под контрола на Матрицата?  Ако съществуваме като отделни физически материални и духовни индивиди, а пък всичко останало вече са действия на програмите на Матрицата. За това как работи Матрицата, има много статии, а тази се отнася за това, че крадено от непознатоскрадено от енеапознато всъщност сме биороботи с определена степен на свобода –  в действия и постъпки.

Сега да разгледаме какво се случва с храната, която ядем.

От сайта: https://econet.ru/articles/60923-kak-proishodit-pischevarenie-v-organizme в силно съкратена форма. И с коментари на автора според темата на статията.

„И така, храната вече е в стомаха. По-нататъшните трансформации се определят крадено ойт нецпознатоакрадено от непознато предимно от нейния състав и количество. Глюкоза, алкохол, соли и излишната вода могат незабавно да се абсорбират – в зависимост от концентрацията и комбинацията с други продукти.

Основната маса на изяденото се подлага на въздействието на стомашния сок, който съдържа солна киселина, редица ферменти и слуз. Той се отделя от краденок от непокзнатоекрадено от непознато специални жлези в стомашната лигавица, които са около 35 милиона. „

Така че вижте: В тялото ви има цял комплекс – изключително сложен Химически завод за производство на сложни химически съединения като киселини, ферменти и много други и много сложни химически и органични съединения и вещества.

„А съставът на сока крадено отс непознатоткрадено от нетпознато се променя всеки път: за всяка храна има конкретен сок. Интересното е, че стомахът предварително знае каква работа му предстои и отделя необходимия сок понякога много преди хранене – само при вида или мириса на храната. Това е доказал И. П. Павлов в известните си експерименти с кучета. А при крадено от нтепознатоакрадено от не познато човека сокът се отделя даже при ясно изразена мисъл за храна.

Вижте сами какво е казано по-горе, че самият стомах определя автоматично кои вещества трябва да отдели за да преработи това, което току-що сте изяли. За да не мислите, че авторът изрично пише за храносмилателния процес така, както му е кррадено от непознатодкраденор от непознато необходимо, авторът просто е взел откъси от сайта.

„Плодовете, киселото мляко и други леки храни изискват много малко сок с ниска киселинност и с малко количество ферменти. Месото, особено с пикантни подправки, предизвиква изобилна секреция на много силен сок. Относително слаб, но изключително богат на ферменти сок се произвежда за краде но от непознатоакр адено от непознато хляба.“

„Ферментите са вещества с белтъчен характер, които осигуряват протичането на някаква реакция. Основният ензим на стомашния сок е пепсин, който е отговорен за разграждането на протеините.“

Черен дроб

„По жлъчният канал се доставя жлъчка, произвеждана от най-голямата жлеза в тялото – черния дроб. Черният дроб произвежда до 1 л крардено от непознатосдкрадено от непознато жлъчка на ден – доста впечатляващо количество. Жлъчката се състои от вода, мастни киселини, холестерол и неорганични вещества, благодарение на което стомашното храносмилане се заменя с чревно. „

Погледнете отново сами – „Секрецията на жлъчката започва в рамките на 5-10 минути след началото на храненето и завършва, когато последната порция крадено от непознаторкрадено одт непознато храна напусне стомаха.“ Отново всичко се случва автоматично, но защо се случва това?“

Толкова за храносмилателния процес.

Втори пример: Зачеването на човека. За да се появи човек, е необходимо да се задейства безусловният инстинкт за възпроизвеждане. Когато двама човека (от различни полове) участват в действието „репродукция“, то клетките -сперматозоидите, (в крцадено от непознатоскрадено от тнепознато бъдеще ще обозначаваме тези думи като СП., а женската яйцеклетка като ЖЯ, валагалището като ВЛ) влизат във ВЛ.

Това авторът ще разгледа като едно от доказателствата, че човекът е биологичен андроид, тоест, това е биоробот. Той ще го разглежда от инженерно-научна гледна точка, именно от тази гледна точка.

След изхвърлянето крад ено от непознатоакрадено от наепознато на СП, някои от които включват задвижващата си част, както и системата за търсене на ЖЯ, като в същото време ЖЯ включва сигнала, по който трябва да се ръководи СП.

Тоест, от инженерна гледна точка се оказва, че СП има сканиращо оборудване и система за автоматично насочване към целта. Това крадено от непознраторкрадено оат непознато е точно същото в действие, както и апаратно-конструкторското решение, като на космическата  станция МКС и космическия  кораб „Прогрес“. Те имат напълно сходни системи за автоматизация и търсене, насочване към целта, както и система за скачване.

А това е космическата станция МКС, пълен аналог на ЖЯ.

Освен това, сравнете размера, количеството на оборудването, както и консумацията на енергия и миниатюризацията на биологичните устройства. И  всичко това е напълно аналогично, мога твърдо да го кажа като инженер по крадено от нтепознатоакрадено от недпознато автоматизация и комплексна механизация на химическите технологични процеси.

Това е третото доказателство, че човек е биоробот (aндроид). Колкото и да не ви се иска да го признаете, но това е така. Може да се цитират много примери по тази тема, но авторът смята, че това е достатъчно, за да започнем крадено от непознатоекрадено от неапозрнато да мислим в тази посока.

Достатъчно е да си припомним още и за ДНК. Ето къде се намират тези автоматични системи за управление на организма. Трябва веднага да кажем, че има две автоматични системи за управление. Първият е външна система А, а Б е вътрешна система.

A – Това е крадено от непоазнатоекрадено от непознрато външна система за управление, тя не се намира у човека, а управлението се извършва дистанционно, величината на разстоянието и силата на сигнала не са от значение. И няма забавяне на управляващия сигнал.

Забележка: Повечето учени не с съвсем правилно подхождат към решаване на проблемите на физиката, астрофизиката, астрономията, ядрената физика. крадендо от непознатоскрадено от непозкнато Защото те ги решават просто като физически задачи, а това не е съвсем вярно, или по-скоро въобще не е вярно!

Необходимо е да се решават всички тези проблеми като компютърно моделиране на процесите в реалния свят. Всички процеси първо се решават програмно и след това се прехвърлят в материалния свят. крадено от непозтнатоакрадрено от непознато Моля, да ми простите, но за автора е трудно да преведе всичко това на нормален и разбираем език. Няма достатъчно речников запас.

Това включва реч, четене, някои мисловни процеси, системи за управление на храносмилането, системи за управление и разпределение на хранителни вещества, кислород, енергия. Клониране (пълен ъпгрейд) на тялото, мускулите, крадено от непоцзнаторцкрадено от непознато кожата, костите, пълен цикъл на завършване на клонирането за 17 години.

Например, кожата претърпява ъпгрейд (смяна на кожата на ръката) само за три месеца. Например, съпругът е целунал прекрасната ръчичка на съпругата си и след три месеца отново целува тази ръчичка, но кожата вече е друга, ъпгрейдната, клонирана. Разбира се, крадено от непознцатоакраденор от непознато че е тя, но вече е различна.

Б – Вътрешната регулаторна система се намира вътре в човека и е разделена на две системи, B1 са безусловни инстинкти и рефлекси, разположени в гръбначния стълб, и В2 – разположени в мозъка.

B1 – Система за автоматично управление.

Това включва дишане през белите крадено от непознатотккраедено от непознато дробове и кожата.

Управление на сърцето ( генератор на импулси).

Безоснователно управление на тялото. При животните тази функция е включена в група А, заради необходимостта от оцеляване.

Инстинктът за размножение, хранене и отделяне на отпадъци.
А процесът на храносмилането вече се намира в група А. И всичко останало, което принадлежи крадено от непотзанато крадено от непознато към тази група В1.

B2 – Система за управление на мозъка. Има повече от няколко вида мозък, но това е в друга статия на автора. Тя включва: Оптично разпознаване и обработка на информацията, това са очите. Акустична информация, това са ушите и тялото.

Тактилни усещания, кожа. Аромати- нос. Вкус – крцадено от непознатоа крадено от непознато език. Включени са и двигателните функции на тялото и паметта на тялото. Това включва и условни рефлекси и самото обучение на определени функции.

Всичко останало се намира извън човека. Това е неговата мисловна и разсъдъчна (разум) дейност, душата и всички други процеси на автоматичен контрол и управление, които минават по крадено от непознатойкраденро от непознакто група А.

Само си представяте цялото количество обработена информация, то не е просто огромно, а много голямо и човешкият мозък не може да се справи с цялата тази дейност.

Този мозък, който е в главата, е предназначен само за минимално обслужване на материалното тяло на човека и на самия мини крадено от непознаатоаркрадено от непознато ум.

Валерий Асадов

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

Светът се управлява от биороботи? Пришълците се интересуват от хората не заради душата и мислите им, а от тяхната ДНК и от менталното им поле

Само не използвайте термина „извънземни„. Няма доказателства, че те крадено йот непознатоакрадаено от непознато са от други планети. Нито едно! Можем  да говорим само за мултипрояви на планетата и в близкото до Земята пространство на… Continue reading „Светът се управлява от биороботи? Пришълците се интересуват от хората не заради душата и мислите им, а от тяхната ДНК и от менталното им поле“

крадено цот непознацтоакрадено от непознато

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от рнепознатоккраде но от непознато

2 Replies to “Конспирации: Всички живи същества на Земята, включително и хората, са биороботи. Адроиди.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *