Повече от 100 дни не е имало изригвания на Слънцето. Започва ли нов Ледников период * ?

Повече от 100 дни на Слънцето не имало нито едно сериозно изригване (от C-клас и нагоре)! Този факт е признак за дълбок минимум на слънчевия цикъл.

Подобно явление не е ново в историята на наблюденията. По-дълъг (шестмесечен) период на слънчева „хибернация“ се наблюдава от юли 2018 г. до януари 2019 крадено от рнепознатодкра дено от непознато г. Нещо подобно се случи и в предишния цикъл на слънчевата активност – през 2008-2009 г.

Продължителният (за цялото лято) период на бездействие на Слънцето възобнови дискусиите в научната общност. Според доминиращата гледна точка увеличението на слънчевата активност е трябвало да започне в средата на тази година.

Сега за повратна краденао от непознатоакрадеано от непознато точка се приема началото на 2020 година. Ако до този момент не настъпи промяна в тенденцията, тогава ще бъде възможно да се започне обсъждането на началото на нов ** Минимум на Mаундер – дълъг, траещ няколко десетилетия период на нулева слънчева активност, който съвпада с малка ледникова епоха.

* Ледниковият краденок от непозйнатоекрадено от непознато период е дълъг период на понижение на температурата на повърхността и атмосферата на Земята, който води до разширяването на континенталните и полярните ледници. В момента Земята е в кватернерния ледников период, започнал преди около 2,58 милиона години. Отделните вълни от захлаждане на климата се наричат ледникови епохи, а топлите период кратдено от непознатодкраденоц от непознато между тях се наричат междуледникови епохи, като и двете климатични вълни са част от кватернер и другите периоди от земната история.

С терминология на глациологията, ледников период внушава наличието на обширни ледени слоеве както в северното, така и в южното полукълбо. Използвайки това определение, може да се заключи, че се крадено от непеознаторткрадено от непознато намираме в междуледникова епоха – холоцен. Количеството газове, улавящи топлина, които се изпускат в океаните и атмосферата на Земята, биха предотвратили следващата ледникова епоха, която иначе би започнала след около 50 000 години.

** Минимум на Маундер е името с което назоваваме периода, от 1645 до 1715 година, когато слънчевите крадено отй непознато крадеено от непознато петна станали изключително рядко явление, както са забелязали наблюдателите по това време. Концепцията била отбелязана от Джон А. Еди, който публикувал статия през 1976г., в която този период бил означен като „Минимума на Маундер“.

Други астрономи преди Еди също кръстили този период на слънчевия астроном Едуард Маундер (1851-1928), който изследвал промяната на броя на слънчевите петна в определен период от време. Периода, който той изучил включвал втората половина на 17 век. Едуард Маундер публикувал две статии крадено от непокзнатоткрцадено от непознато пред 1890 и 1894 г., като цитирал по-ранни статии на Густав Шпьорер.

Както минимумите на Далтън и Шпьорер, минимума на Маундер съвпаднал с период на занижени глобални температури. През 30-годишния период на Минимума на Маундер астрономите имали шанса да наблюдават само около 50 слънчеви петна, като за сравнение в наше креадено от непознаатоккрадено от непознато време наблюдаваме по 40,000-50,000 петна.

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Конспирации: Ние живеем в симулатор или кой си позволява да изключва Слънцето? (видео)

И така, какво е Слънцето?  „Фенер“? Включен – изключен? Повечето ще кажат, че това е фейк или фалшива новина. Ок.  Така да крдадецно от непознатоккрадено от непознато е. Но този път трябва видят, че Слънцето… Continue reading „Конспирации: Ние живеем в симулатор или кой си позволява да изключва Слънцето? (видео)“

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадецно от непозрнато крадено от непознато крадено от непозн атоскрадено от непознатйо

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *