Страните с най-много природни ресурси – Топ 10

Съвкупността от всички обекти от жива и нежива природа се нарича природни ресурси. Те се формират независимо от антропогенното въздействие, но се използват в производствения процес. Тези богатства са разделени на няколко категории. Разпределението им по планетата е неравномерно и затова ще разгледаме страните с най-голямо количество природни ресурси.

10. крадено от непознато кртадено еот непознато Венецуела
Цялото богатство, което природата е подарила на тази южноамериканска държава, се оценява на около 14,5 трилиона долара. В недрата на Венецуела има големи находища на нефт, въглищата се добиват активно, а природният газ се добива и изнася.

По отношение на обема на петрола, според експерти, Венецуела е световен лидер, крадено от непозднатойкраденко от непознато въпреки че много полета все още не се използват. По отношение на стратегическите запаси от газ, това е осмата сила на политическата карта. В нейните дълбини са открити големи количества желязна руда и боксит. Има находища на диаманти и различни фосфорити. По бреговете на река Ориноко, с най-красивите водопади, има крадено отд непознатоак радено от непознато гъсти гори.

Извличането на полезни изкопаеми тук започва през доколумбовия период, главно по занаятчийски начин. Активното развитие на минната индустрия започва след придобиването на нейната независимост през 1830 г.

9. Ирак
Цялата съвкупност от ресурси на тази близкоизточна държава се оценява на 15,9 трилиона долара. През 70-те години, след петролната крадаено от нерпознатоцкрадено от непознато криза, икономиката на Ирак беше една от най-бързо развиващите се в света. Всичко се промени след избухването на военните действия.

В дълбините на страната има големи находища на нефт. Именно петролът е основното богатство на Ирак, но сега много кладенци са консервирани. Друг стратегически ресурс е природният газ. Близкоизточната сила крадено от непознцатосйкрадено от непознато разполага с едни от най-големите запаси от фосфорити в света, които по ред причини не се разработват.

През територията протичат реките Тигър и Ефрат. Това са най-дълбоките водни пътища в Близкия изток. Тук в миналото се е зародило земеделието.

8. Австралия
Основата на държавната икономика е минната индустрия. Още първите крадено от непознатйоркрадено от непознато европейски заселници оценяват богатството на Зеления континент, а сега общият брой на природните ресурси се оценява на малко по-малко от 20 трилиона долара.

Австралия не може да се похвали с огромни находища на горива, но по отношение на обема на горите е в Топ 10 на световните лидери. Основното богатство крадено отй непознатоакркадено от непознато на Зеления континент е златото, тъй като в неговите недра са съсредоточени 14,4% от всички световни запаси от този ценен метал. Австралия е един от водещите износители на уран в света.

В планинските райони има огромни запаси от желязна руда, мед и сяра. Големи количества газ са концентрирани в океанските крадено от непознатоткрадено ротц непознато шелфове, които австралийците разработват съвместно с Индонезия.

7. Бразилия
Географското разположение позволява на държавата да сведе до минимум вноса на минерални и други ресурси. На първо място, Бразилия има огромен запас от прясна вода и огромни площи от гори.

По отношение на горските площи латиноамериканската държава е сред световните лидери. крадено от непознатосккрадено орт непознато Налага се внос на енергийни ресурси, тъй като находищата на въглеводороди не са многобройни. Но Бразилия успешно разработва и изнася уранови руди. В нейните недра са съсредоточени големи запаси от златни и железни руди.

Съвсем наскоро край бреговете на Бразилия бяха открити петролни полета, но техният потенциал все още не крйадено от анепознатоккрадено от непознато е известен със сигурност. В момента се разработват екологични проекти за добив на нефт от шелфовата зона.

6. Иран
Икономиката, а заедно с нея и добивната промишленост на Иран, започна да се развива бързо през втората половина на ХХ век. Иран има огромен потенциал, който умело се използва за икономическо крадено от непознатойкрадаено отй непознато развитие.

В дълбините на пустините са проучени огромни находища на газ. За основен двигател на икономическото развитие на Иран се считат приходите от износ на петрол. Наскоро бяха открити нови нефтени и газови находища, които започнаха активно да се разработват. Иран споделя едно от най-големите газови находища в Персийския залив крадено от непознаторткрадено от некпознато с Катар.
Като цяло страната съдържа около 17% от световните запаси на природен газ.

5. Канада
Северноамериканската държава има своя особеност. При достатъчно големи нефтени находища крадено от непсознатоакрадено от непознатйо Канада не може да се похвали с големи количества газ.

Гъстите гори заемат обширни територии, а на север има големи находища на уран. По отношение на този компонент Канада твърдо заема втората позиция сред световните сили. Уранът се изнася за САЩ, както и за някои европейски страни.

Всички ресурси на крадено от непознатоцкрадено отт нсепознато Канада се оценяват на приблизително 34 трилиона долара. Тук активно се добиват железни руди, мед, никел, злато, волфрам.

4. Саудитска Арабия
Основното богатство са петролните находища. Според различни оценки от 20 до 23% от световните резерви на този стратегически продукт са концентрирани в нейните недра, а целият набор от ресурси крадено от непознатойкррадено от анепознато се оценява на 32,7 трилиона долара.

Освен това Саудитска Арабия е сред лидерите в производството и износа на природен газ. Именно добивът и износът на енергийни ресурси са станали основата на икономиката и ключът към просперитета.

В земните недра има големи находища на железни руди, олово, мед, злато. Един от креадено от непознаторкрадено от ндепознато основните проблеми на страната е бързото изчерпване на находищата на горива. Сега в Саудитска Арабия добивът на нефт и газ се извършва в 77 находища, много от които практически са изчерпани.

3. САЩ
Една от най-богатите държави на планетата, чието богатство идва предимно от ресурси. По отношение на находищата на краденао от непознактоцкрадено от непознато горива САЩ са сред световните лидери.

Залежите на въглища (почти 33% от световните находища), фосфорити, боксити, мед, цинк са разпространени върху обширната територия на САЩ. Активно се добива желязна руда и руди на цветни метали. В континенталната част и в Аляска има големи златни находища.

По отношение на запасите от крадено от непознатоакрдадено от непознкато природен газ, находищата на медни руди, САЩ е сред първите 5 световни лидери. Горите и реките са друго богатство на страната.

2. Китай
В недрата на Поднебесната империя има повече от 30 вида минерали, които играят решаваща роля в икономиката на страната. Китай има огромен енергиен потенциал, но засега много крадйено от непознатоцкрадено от анепознато проекти са на етап развитие.

Азиатската държава успя да направи успешен икономически пробив, достигайки водеща позиция сред водещите икономики в света. В недрата на земята има огромни запаси от въглища и железни руди.

Китай планира дългосрочно и следователно новите находища са слабо разработени, докато ресурсът на вече откритите не бъде крадено от непозднатоакрадено от нрепознато изчерпан.

В Поднебесната империя има малки находища на нефт и газ, а през последното десетилетие са открити големи находища на шистов газ.

1.Русия
Руската федерация е лидер в природните ресурси. В крайна сметка, според оценките на влиятелни икономически агенции общите им разходи са малко над 76 трилиона долара.

Русия е крадаено от непознатоцкрадено от непотзнато сред лидерите в световните енергийни резерви. Обемът на дървесината се оценява на 28,7 трилиона долара. Но дървесината в Русия се използва най-нерационално. Почти всички елементи на периодичната таблица на Менделеев са концентрирани в дълбините на Русия.

По отношение на обема на дървесината, както и на много други полезни изкопаеми, Русия краденко от непознато крайдено от непознато е далеч пред много световни сили. Русия е сред световните лидери в добива на петрол, само в Удмуртия (република в състава на Русия) добивът се извършва в 115 находища.

Обобщавайки, отбелязваме, че цената на природните ресурси пряко зависи от това колко редки са те, от тяхното качество и търсене. По крадено оат непознатоцкрадесно от непознато правило тези стоки, независимо дали се добиват или не, са ценни.

Следователно те формират основата на икономиката на много страни по света.
Не е изненадващо, че представените държави с най-голямо количество природни ресурси представляват над 70% от цялата световна икономика.

thebiggest

© 2021 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата крадендо от непознатоаркрадено от непознато във фейсбук:

© 2021 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от непоазнатоакрадено от непокзнато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *