Header Image
Конспирации: Нечовешките сили, които от десетилетия се занимават с тераморфиране, започнаха да модифицират човешкия геном (видео)

Конспирации: Нечовешките сили, които от десетилетия се занимават с тераморфиране, започнаха да модифицират човешкия геном (видео)

Много неща, които  се случват в света днес, са  абсолютно необясними от гледна точка на какъвто и да било "здрав разум". Например, едно такова нещо...
Конспиративната теория за „CHEMTRAIL“ стана факт: Конгресът на САЩ провежда изслушвания по геоинженерството (видео)

Конспиративната теория за „CHEMTRAIL“ стана факт: Конгресът на САЩ провежда изслушвания по геоинженерството (видео)

Модификацията на климата изведнъж премина от категорията "Конспирацията «chemtrail» в реалността, тъй като Конгресът на САЩ започна официално да провежда изслушвания за геоинженерството. Вашингтон, окръг...
Само за яростните противници на конспиративната теория за кемтрейлите! (видео)

Само за яростните противници на конспиративната теория за кемтрейлите! (видео)

Някои яростно отричат съществуването на кемтрейли (химтрейли), нали така? Защото това всъщност били кондензационни следи от двигателите на самолетите. Добре. Интересно защо тези "кондензационни следи"...