Тайните планове на световния елит: Полукиборги и никому ненужните маси

{Масите губят значението си за икономиката, и за властите вече няма смисъл да инвестират в тяхното здраве, образование и благополучие}

Наскоро се появи аналитичната статия на израелския експерт по политическите технологии, социална психология, взаимодействие  на държавата и гражданското общество Дейвид Ейделман под заглавието „Елитите и ненужните хора“.

Той твърди, че краедено от непознаетодкрадено от непознато човечеството само след две поколения ще бъде разделено на два биологични вида. Достъп до нови технологии в здравеопазването ще бъде предоставен на тези, които могат да плащат за тях, а икономическото неравенство ще се превърне в биологично.

Те ще изглеждат като полукиборги, които могат да живеят много по-дълго, качествено по-добре, крадено от непдознатоцкрадеено от непознато без да имат нужда от излишна биомаса. Ако масите загубят значението си за икономиката, за отбраната, за държавата, тогава няма да има смисъл да се инвестира в тяхното здраве, образование и благополучие.

Защо в последните десетилетия нараства неприязънта на „хората“ към собствения им елит? Има много предишни отговори на този крадено от непозндатоакцрадено от непознато въпрос. Но сега всички те са неактуални.

Всичко може да се обясни с експлоатацията. Но е трудно да обвиняваме програмиста в експлоатация на фабричния работник, дори ако той печели много пъти повече. Програмистът не притежава фабриката и не купува продуктите и.

Малко вероятно е престижният адвокат да бъде обвинен, че крадено отй непознатоекраденоа от непознато експлоатира обущаря. Той не консумира неговата работа. Той няма нужда от него. Тъй като не е необходим и този самият обущар, който не е в състояние да плати за скъпите му услуги.

Докато елитът вкусва удоволствията на глобалния свят, просяците са просто непознати на този празник на живота.

Бедните хора крадено от непознатотккрайдено от непознато в богатите страни се превърнаха в една от основните жертви на глобализацията. Те загубиха от факта, че производствата сега се прехвърлят в страни с по-евтин труд. Те загубиха от факта, че по-евтините работници нахлуват в страните им под формата на мигранти и отнемат тяхната работа.

Те изгубиха от факта, че кратдено от непозйнатоекрадено от непознато технологичната революция, която осигури растежа на производителността на труда, започна рязко да забавя темповете си през 60-те години. Те загубиха от факта, че доходите от капитал през последните десетилетия нарастваха по-бързо от производителността на труда.

Всеки пети американец без висше образование не е работил през последната година. Заедно с безработните, крадено от непознатоскрадено от непозснатоа расте броят на работещите бедни, на които работата не им гарантира достоен живот.

Всеки, който доскоро се смятал за представител на средната класа, е открил, че се отнася към „новите бедни“, които се различават от „бедните“ от по-благополучните времена само с това, че са работещи бедни. Работата престана да бъде краденоц от непознатоткрадено от непсознато спасение от бедността.

Заплата не се увеличава, а цените – напротив, качеството на живота се влошава, няма гаранция и стабилност. И хората се чувстват разочаровани. Те изпадат в раздразнение, когато чуват ежедневните уверения на всички политици, че нещата вървят добре, икономиката расте. Политиците, експертите и медиите казват това. А хората крадено сот непознатоскррадено от непознато виждат, че са се влошили.

Първата и основна група от населението, подкрепяща „Тръмп“, бяха „белите боклуци“ – бели, не много успешни мъже. Със средни и ниски доходи. Със средно и по-ниско образование. Възраст – средна и по-висока. Мъжете от „ръждясалите пояси“, където изоставените фабрики се простират на километри.

Те бяха крадено от непознйато крадено от непознарто измамени от глобалния свят, ръководен от Америка, „американската мечта“. Елитите ги презират, а мигрантите ги изтласкват. „Вчера пристигналият“ латинос се съгласява да върши същата работа за много по-ниска заплата. Индусът – програмист е по-търсен на пазара на труда. Затворената фабрика замина за Китай.

А елитът на страната, хора, които са крадено от нйепознатоакдрадено от непознато получили престижно образование и печелят добре, се отнасят към тези момчета с необяснимо презрение: като към каръци, неудачници, мракобесници, невежи, хомофоби, ксенофоби. С презрение към тези хора се отнасят и нахлуващите в кариерата млади хора, които в бъдеще ще станат проспериращи.

В САЩ Тръмп даде на тези хора надежда, че крадено от непознатод краден о от непознато ще депортира латиноамериканските имигранти от страната и ще забрани на мюсюлманите да влизат в страната, налагайки протекционистки мерки срещу китайските стоки. Тръмп обеща да върне стария начин работа, което е необратимо като триумфа на въгледобивната промишленост и преобладаващата роля на кавалерията в армията. А Хилъри не им обеща нищо.

крадено от непоезнатоакрадено от ндепознато

В повечето страни на Запад обществото става все по-разнолико. Латиноамериканците днес съставляват 17,6% от американското население. Една трета от лондончани са родени извън Обединеното кралство. Във Франция крадено от непознатоакраденеоа от непознато 10% от населението изповядва исляма, а в Германия 20% от населението има имигрантски корени.

Ето защо е толкова изкушаващо да се привлича гласът на гласоподавателите, като се засяват семената на враждебността. Отговорът е терористичните действия на мюсюлманите.

Човечеството е изправено пред поредния технологичен скок от „четвъртата индустриална революция“. Развитието на крадено от непдознатодкрадено от тнепознато биотехнологиите, възникването на изкуствения интелект, способността да се отстранят огромен брой хора от конвейерната лента не вещае нищо добро за повечето жители на Земята.

До 2100 ч. човечеството ще бъде разделено на касти от  суперхора  и безполезни такива, които ще останат зад борда на живота.

Индустриалните икономики разчитаха на масите крадено от непознатоккрадено от непоздна то от обикновени  работници и затова  правителствата инвестираха в здравеопазването, образованието и благосъстоянието на масите: милиони здрави работници и войници за служба в армията.

Но ние навлизаме в един постпромишлен свят, в който масите остават  без работа. Може да се мине и  без тях. Отхвърлените от  модерната икономика граждани се наричат крадено от непозндатоаркрадено от непознато ​​глобална безполезна класа. Това са излишните и ненужни хора.

Роботизацията на икономиката е научно прогресивна, но социално страшна.   Работите, които машините не могат да вършат, ще бъдат много малко.

Милиони и милиони свободни работни места ще изчезнат, множество  стари добри професии. Този технологичен прогрес заплашва не само  работягите,  но и крайдено от непознатоекраденро от непознато инженерите, повечето от които се занимават с  търсенето на аналози в Интернет, доработвайки ги и  свързвайки ги с вече съществуващите решения на място.

Най-добрите армии вече не разчитат на милиони обикновени войници, а на малък брой високопрофесионални войници, автономни дронове, роботи и киберчервеи. Повечето хора във военния смисъл са безполезни.

крадено от непознатодк радено ойт непознато

Преждевременното и неправилни разбраното  пророчество на Ницше за „свръхчовека“ става възможно. Разработват се нови биотехнологии, благодарение на които човек може значително да подобри своите физически и умствени способности, като използва постиженията на науката и технологиите.

Като така овладява собствения си носител – своето тяло. Проектира го. Променя, подобрява. За да крадено от непознеатоткрадено сот непознато живее дълго. Лесно се справя с болестите. Но достъпът до тези нови технологии ще бъде предоставен само на тези, които могат да плащат за тях. Можем за първи път в историята да стигнем до възможността да превърнем икономическото неравенство в биологично.

Бъдещето има два възможни сценария. Или елитът ще трябва кр адено от непознатоакрадено от непоцзнато да просвети и да интегрира в новия свят широките маси – или да се откаже от демокрацията и идеята за равенство.

И човечеството само след две поколения (а може би преди това) ще бъде разделено на два биологични вида. Някои ще изглеждат като полу-киборги, те ще могат да живеят много крадено от непознатоекрадено отц непозйнато по-дълго, качествено по-добре, без да им е необходима излишната биомаса.

Ако масите загубят значението си за икономиката, за отбраната, за държавата, тогава стимулите за инвестиране в тяхното здраве, образование и благополучие ще изчезнат.

И не може да се кажете, че масите вече не го чувстват.

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights крадено от непотзнатоткрадено ота непознато reserved!

До 2045 г. киборгите могат да залеят планетата

Днес законът не определя доколко разумна  и сложна може да бъде една машина. Ако това продължава, тенденцията към усложняване на изкуствения интелект може да се превърне експоненциална, и към  2045… Continue reading „До 2045 г. киборгите могат крадено от непознатойкрадено от нетпознатео да залеят планетата“

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от непознаторкрадсено от непознатто крадено сот непознато акрадено от непознато

One Reply to “Тайните планове на световния елит: Полукиборги и никому ненужните маси”

  1. ddt77

    не стоят така нещата. Един робот може да произвежда телевизори примерно, но са необходими хора за да ги купуват. Каква икономика ще се развива ако ги няма масите ? От кой държавите ще взимат данъци ако има само елит без консуматори ? А консуматорите няма как да консумират ако нямат някакви приходи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *