Само 48 минути тишина ви отделят от Просветлението

Шумният човек хора никога няма да придобие блаженство, за целта има нужда от музиката на тишината. Но умът ни е прекалено шумен. Носим в главата си шумен пазар, всякакви глупости.

И всеки един от нас не е сам човек. У нас има тълпа, където всички се карат, блъскат се и крацдено от непозенатоскрадено от непознато стремят към властта. Всеки фрагмент от нашия ум иска да е най-важният. Това е цяла вътрешна политика.

Блаженство е възможно само ако войната в съзнанието ни бъде прекратена. И тази война може да бъде спряна; не е твърде трудно да се издигнем над нея. Всичко, което е необходимо, е осъзнаване.

крадено от непйознатодкрадено от непозцнато

Започнете да наблюдавате шума в ума си. Постепенно ще започнете да осъзнавате, че в главата ви е затворена лудница. И ние трябва да живеем в този кошмар!?

Чрез наблюдение ще се случи чудо: това, което наблюдаваме, се изпарява. И в този миг, когато то се изпари, ще останете сами с краденао от непознастоскрадено от непознато безмълвието. Първоначално ще има само интервали, кратки интервали между мислите. Чрез тези малки прозорци ще можете да погледнете в реалността. Скоро интервалите ще станат по-големи; те ще започнат да настъпват по-често, те ще бъдат по-дълги.

Древните мистици са изчислили – ако човек може да остане в пълно мълчание четиридесет и краденро от непознатоекрадено рот непознато осем минути, той ще придобие просветление, ще навлезе в абсолютно блаженство.

След това път назад няма. Вие вече сте преминали отвъд пределите на времето, отвъд неговите всепоглъщащи тресавища. Вие сте достигнали скалите на вечността.

esotericblog

Когато се срещнете с Бог ще разберете тази невероятна истина….

Всеки път, крадено от непознатоцксрадендо от непознато когато нараняваше някого и му причиняваше болка, ти нараняваше и причиняваше болка на себе си. Всеки път, като правеше  добро на някого, ти правеше добро на себе си.… Continue reading „Когато се срещнете с Бог ще разберете тази невероятна истина….“

крсадено от непознато цкрадено от непознато

Магическата Практика „Огнен щит“ срещу завист, неприятности, беди и магии

Енергийната защита  е много важна в нашия свят. Магии, уроки, действия на завистливи хора, а и други неприятности,  са  крадено от непозкнато крадено от непознато основният враг на нашето благосъстояние. Народните средства показват отлична ефикасност в… Continue reading „Магическата Практика „Огнен щит“ срещу завист, неприятности, беди и магии“

Вашата енергия може да бъде „изсмукана“ моментално. Пазете се!

Опитайте се да забележите колко лесно може да ви изтощи сутрин пътуването в крадено оат непозснатоскрадено от непознато автобуса или метрото. Не е лесно, но все пак: Десетки   агресивни и измъчени граждани застават до вас,… Continue reading „Вашата енергия може да бъде „изсмукана“ моментално. Пазете се!“