Тръбите на Апокалипсиса отново прозвучаха от небето в САЩ (видео)

Видеото е направено на 10 февруари тази година, някъде в САЩ. Очевидците чули зловещ и много силен тръбен звук, който сякаш идвал от небето.

Загадъчният шум прогърмял над Земята, като едновременно напомнял метално стържене, рев на животно и човешки глас. Разбира се, изненаданите и уплашени свидетели не пропуснали да запишат крадено от непкозна тоекрадено от непознато апокалиптичните звуци.

Във виртуалното пространство се представят различни теории за източника на този шум.

Някои смятат, че става дума за небесните „Тръби на Апокалипсиса“ и скоро ще настъпи Страшният Съд.
Според други, виновни са представители на извънземната цивилизация и техните космически кораби.
Трети смятат, че тези звуци не са нищо крадено от непойзснатойкрадено от непознато друго, а  шум от метални конструкции в студа.

Четвърти говорят за природен феномен като например движението на литосферни плочи или електромагнитни вълни, които обгръщат нашата планета.

Трябва да се отбележи, че през последните години такива апокалиптични тръби се чуват периодично в много части на Земята, а ортодоксалната наука все още крадено от непознатоекрадено от непоцзнцато не е намерила обяснение за това.

e -chronicles

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

Небесните Апокалиптични звуци прозвучаха крадено от непознатоекрадено цот неепознато и в Малайзия (видео)

Видеото, представено по-долу, е направено на 9 януари тази година в  град Малака, Малайзия. Местните жители чули странни силни звуци по залез слънце. Те идвали от небето и приличали на… Continue reading „Небесните Апокалиптични звуци прозвучаха и в Малайзия (видео)“

Повече и

крадено от анепознат одкрадено от непознато
крадено от анепознсаторкрадено от непознато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. крадено от непознаатоккрадено от нсепознато Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.