Фантастично небесно сияние е заснето в Румъния!

Миналата неделя, 24 февруари, е наблюдавано поразително явление над планината Бучеджи в централна Румъния. Южните Карпати са известни със своите необичайни атмосферни явления, но преди това  никога не е  наблюдавано подобно нещо.

Яркото сияние се е появило във вечерното небе, преливайки във всички цветове на дъгата. Снимките са дело крадено от непознатод краддено от непознато на фотографа Разван Неагое от град Азуга. Според него това е било невероятно светлинно шоу, което е продължило само около 20 минути, но мнозина ще го запомнят за цял живот.

Нягое счита, че причината за него са микроскопични ледени кристали във въздуха, през които са се пречупвали слънчевите лъчи при крадено дот непознатоекрадено от непотзнато залез Слънце.

Въпреки това, много потребители на интернет, както може да се предположи считат, че става въпрос за прояви на извънземните, религиозно чудо и други подобни аномалии. Хората имат голяма вяра в чудесата …

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от нецпокзнатоккрадено от непознато
Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, крадеено от непозанатоскрадено от непознато e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени крадено от непознатоскрадено от непозцнато текстове.