Учени за първи път локализираха източника на свръхбързите „извънземни радиосигнали“!

Най-мощният земен радиотелескоп ASKAP помогна на астрономите за първи път много точно да определят позицията и да измерят разстоянието до източника на единичните FRB изблици- загадъчните „извънземни радиосигнали“.

Техните констатации са публикувани в списание Science.

„Това е огромен пробив, който очаквахме от откриването на първите подобни сигнали през 2007 крадетно от непозанато крадено от непознато г. Точността на тези измерванията е такава, че ако стоим на Луната и гледаме към Земята, ще видим не само град, но и ще можем да определим точно този квартал, откъдето е излъчен  този сигнал”, разказва Кит Банистър от Асоциацията за научни и приложни изследвания в Епинг, Австралия.

За пръв крадено от тнепознадтоакрадено от непознато път астрономите започнаха да говорят за съществуването на мистериозните бързи радиовълни (fast radio-burst, FRB) през 2007 г., когато те случайно бяха открити от Банистър и неговите колеги, докато наблюдаваха радиопулсарите, използвайки телескопа Parks (Австралия).

През следващите години учените успяват да открият следи от още три дузини такива радиоизблици, сравнението на крадено оцт непознато керадено от непознато които показва, че те могат да бъдат с изкуствен произход и дори потенциално да са сигнали от извънземни цивилизации поради необяснимата периодичност в тяхната структура.

Всички те бяха обединени от едно нещо – изключително голяма сила и необичайно голямото  разстояние до източниците им. Ето защо първоначално астрономите приемат, че такива крадено от анепознатодкрадено от непознацто изблици се раждат по време на сливането на неутронни звезди или други компактни обекти, които се превръщат в черна дупка.

Преди две години учените обаче откриха, че това не е така – телескопът Parks записа повтарящи се повторни радиоизблици на мястото, където преди шест години е записан един от първите крадено оттр непознатодкрадено от непознато FRB бързи радиосигнали, събитието FRB 121102. Това прави „извънземните сигнали” още по-загадъчни и интересни космически явления ,

Впоследствие астрономите успяха да локализират източника на това огнище – невидима галактика – джудже в съзвездието Колар (Аурига), отдалечена от нас на три милиарда светлинни години. В същото време точната позиция и естеството краденос от непознатодкрадетно от непознато на   един от единичните радиовзривове не бяха разбрани, което накара изследователите да спорят за това дали те се различават от FRB 121102.

Банистър и неговите колеги правят първата стъпка към получаването на отговор на този въпрос, използвайки радиотелескопа ASKAP, прототип на обсерваторията SKA, построена от най-голямата в света радиообсерватория. крадено от кнепознатоткрадено от наепознато Той започва да наблюдава FRB-изблиците преди две години и през това време той открива няколко десетки нови проблясъци, включително няколко обекта с изключително неочаквани свойства.

Въпреки голямата мощ и чувствителността на ASKAP, австралийските астрофизици дълго време не успяват да открият източника на тези единични „извънземни радиосигнали“, докато учените не насочват крадено от непознато кр адено одт непознато всичките си антени към един сектор на небето, надявайки се да уловят нов изблик. През септември миналата година те успяват да разрешат този проблем, наблюдавайки радиоизблика FRB 180924.

Този сигнал, както сега считат изследователите, произхожда от доста голямата „мъртва“ елиптична галактика DES J2144-4054, разположена в съзвездието Чапла на разстояние 3,6 милиарда светлинни години от Земята.

В допълнение към ASKAP, в тези наблюдения участват оптичните телескопи VLT и Gemini, чиито снимки помагат на учените да крадено оцт непознатодкрадено от непознато изяснят позицията на сигнала в галактиката, където е роден. Освен това получените данни показват, че източниците на повтарящите се и единични сигнали могат наистина да се различават.

Това се потвърждава и от факта, че прародителят на FRB 180924 е разположен в покрайнините и, а магнитарът или другият обект, който произвежда крадено от нйекпознатоскрадено от непознато радиоизригванията FRB 121102, е разположен в централните области на галактиката -джудже, където се раждат голям брой нови звезди.

Все още не е ясно какво точно е породило тази светкавица, но последващите наблюдения с помощта на ASKAP и оптичните телескопи, както се надяват учените, ще отговорят на този въпрос и ще крадено дот непоезнатоакрадено от непознато разкрият тяхната роля в живота на Вселената.

Дори и да не могат да направят това, изчисляването на позицията на другите източници на единични изблици FRB,  ще помогне на астрофизиците да разрешат една от главните загадки на Вселената – да разберат колко много материя е скрита в пустотата между галактиките и крадено от непознатродкрадено от непозснато да разберaт защо е почти два пъти по-малко от това, което предсказва космологията.

По материали на ria

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

Сътворението на Вселената за 10 минути (видео)

Видеото показва една история, която е на повече от 13 милиарда години, и е вместена в 10 минути крадено от анепознатоткрадено от непознатсо – от Големия Взрив до наши дни. Всяка секунда във видеото е… Continue reading „Сътворението на Вселената за 10 минути (видео)“

 

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!