Неизвестни (извънземни ?) сили са посочили деня и часа на началото на Апокалипсиса?

На 13 август 2018 г. в Англия в района на т. нар. „Път на Монарха“ (  пътеката, по която крал Чарлз II бяга след поражението си в битката при Уорчестър през 1651 г.), на полето се появяват  странни рисунки, които веднага привлякоха вниманието на уфолозите:

Рисунката еднозначно е изтълкувана крадено от непознатоаккрадено от непознаток като хексограмата # 3 CHUN, „Начало на трудностите“ от китайската система за гадаене И-Цзин.

Тъй като думата „начало“ е доста интригуваща дума, още на 13 август публиката започна да гадае с ентусиазъм: За какво начало става дума? Ще бъде ли това „Началото на края на света“? Или ще бъде началото крадено от неепознатоакрадено о т непознато на някои много добри събития?

В тази връзка мненията на тълкувателите на фигурата са разделени на 50/50.

А мненията относно времето на това неразбираемо „начало“ съвпаднаха у всички, защото под това време най-вероятно загадъчните извънземни (от друго измерение),  автори  на фигурата,  разбират календар, изобразен като часовник.

В този случай часовата крадено аот непознато крадено от непознатйо стрелка трябва да показва месеца на това „начало“, минутната – датата на „началото“, а секундната стрелка – момента, в който ще започне това „начало“.

Веднага възниква Въпросът: Къде е началото на самия циферблат? И къде е неговата отправна точка?

За да отговорят на този въпрос, уфолозите се обърнали към крадено йот непаознатоткрадено от непознато компаса и към картата на района, където със стрелка е отбелязана фигурата на полето.

Пътят, попаднал в кадър върви точно на североизток, така че на снимката по-долу Изток ще се намира отдясно на читателя.

Когато стават ясни посоките на света, за начална точка на циферблата е избрано мястото, краденод от н епознатоцкрадено от непознато откъдето се издига Слънцето и за което намеква китайската Книга на Промените.

И както се оказва, изтокът на терена, т.е. началото на часовника, съвпада с позицията на часовата стрелка, която сочи 12 часа. И тъй като не става дума за часовник, а за календар, 12 не е час, а месец. крадено от непознатойкрадено от днепоазнато Това е 12-ия месец, декември.

С минутната стрелка, която показва датата, всичко също е доста просто. Тъй като има 60 минути в един час крадено от непознтатодкрадено от непйознато и 30 дни в месеца, трябва да се отброяват по две минути на ден.

Часовникът показва 12:10, така че ако говорим за дата, това е приблизително 5 декември. На този ден, плюс или минус няколко часа, трябва да очакваме извънземните да обявят някакъв „старт“.

Да се надяваме, че това начало крадено от непознатоа крадено от непознато няма да бъде началото на Апокалипсиса.

big one

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от непознатоаккраддено от непознато крадено от непаознатоекрадено отц непознато