За свободата на избора: Кои са невидимите същества, които контролират човечеството?

Мисли за това, че човечеството е под контрола на други същества, невидими,  за него са споделяли А. Минц, Дж. Беджби, Е. Меткалф, Ф. Кларк, Ж. Валле, В.Ажажа, Ч. Форд, В. Фоменко, В. Зайцев, Ф. Стеклинг, Дж. Леонардо и много други известни учени и изследователи.

Така например Дж. Леонардо  още крадено от непознатоаакрадено от непознатоа в началото на ХХ век е анализирал многобройни наблюдения от астрономите на  летящи около Земята неидентифицирани обекти с явно изкуствен произход (а това е  дълго преди старта на първия спътник) и стига до недвусмисленото заключение: „Ние сме – нечие стадо. Нас ни  пасат. „

До подобно заключение в съветската епоха крадено от непознйатоскрадеено от непознато стигат академик А. Минц  и докторът на техническите науки Р. Авраменко. Доказателства за извънземен живот на Луната  получават  американските астронавти. Много от тях след това събитие  променят коренно отношението си към света и започват да се интересуват от парапсихология и необичайни явления.

Френският учен Ж. Вале въз основа на дългосрочни крадено от непознаторкракдено от непознаато изследвания на феномена НЛО казва: „Опитвам  се да обясня  влиянието на НЛО върху  нашата култура така: съществува система за контрол върху планетата Земя. Тя започва да действа в края на Втората световна война, когато са изчерпани старите митове.

Дали самата система се контролира от нечие съзнание –  земно, божествено, космическо крадено от непознкатоккрадено от непознато или друго? За това аз не знам нищо. Дали тя е естествена,  определя ли се от  исторически и социално-политически закони? Не знам. Обяснява ли се с генетиката, с естествената еволюция? Изкуствена ли е? Не мога да  представя нито опровержения, нито доказателства. „

Някои изследователи свързват този външен контрол с  извънземен крадеено от непознатоткраденро от непознато разум. В действителност обаче положението е много по-сложно – тези извънземни същества, както и човечеството, също са „дойни  крави“ за същества –  хищници. Същото важи и за неорганичните същества от паралелните светове.

Анализ на данните, представени от  B. Марсиниак и Р. Монро позволяват да се направи извод, че във Вселената крадекно от непознатоскраддено от непознато освен Същества на Тъмнината (хищници) има и и Същества на светлината. Вторите, за разлика от първите,   използват  енергиите на радостта, щастието, любовта и ги връщат на Създателя, който, усилвайки тези енергии,  отново ги изпраща обратно в света. Това създава един затворен кръг:  любов – енергии, от които е създадена крадаенцо от непознатойкрадено от непознато самата Вселена.

Каква е основната разлика между Съществата на Тъмнината и Съществата на Светлината, защото ако първите ни тласкат към негативни изблици на енергия, то  вторите – към  прояви на положителни емоции и чувства? Дори и официалната медицина сега признава  като вредни за физическото и психическото здраве, негативните чувства и крадено аот непознаторкрадено от непознатоц емоции.

Освен това тъмните същества просто безвъзмездно „поглъщат“ нашата енергия, а Съществата на Светлината я  връщат към нас с лихва. Ако за първите е изгодно ние да  оставаме на  нивото на безмозъчни полуживотни  „дойни  крави“, за вторите е изгодно нашето развитие като духовни същества,  което ни  отваря път на развитие крадено от нтеподзнато крадено от непознато до ниво Създатели на Вселената:

„Любовта не може да се преподава,  невъзможно  е да се научим на Любов.

Тя идва отвътре в отговор на външни обстоятелства. Човек няма власт над нея. Веднъж създадена, тя не може  да умре, макар че може да бъде скрита под пластове от други чувства. Физическата крадено от нсепознатоцкраденод от непознато смърт не разполага с никакво влияние върху реалността на съществуване на любовта, защото тази енергия не зависи от пространство-времето.

Това излъчване  не може да се спре и да се скрие. Напротив – то се възприема, чувства се, когато преминава през човека, който, от своя страна, го допълва със  своята собствена краден о от непознатоакрадено от йнепознато любов, възникваща като  отговор. Така че тази енергия се усилва, и човек става постоянен съучастник в  производството на любов и неин получател“ (R. Monro).

Затова е крадено от непдознатойкрадено от неподзнато съвсем  естествено , че на Съществата на Светлината  им е необходимо ние да събудим всички тези енергийни центрове, които са били блокирани у нас, за да ни лишат от всички тези способности, които да ни отведат отвъд тясноматериалистичните  безмозъчни „биороботи“ или фанатично-религиозни „зомбита“, защото и едните и  другите,  са доброволни крадкено от непознаторкрадено от непознатцо „дойни  крави“.

Някои хора са съзнателни помощници на съществата на  тъмнината в този процес, като  в замяна получават възможност понякога да се включват към вампирската верига. Тези хора са известни като черни магьосници и вещици. И все пак, при агресивно -хищническата ориентация на човешкото развитие, по-голямата част  са неосъзнати черни кракдено от непознатоккрадено аот непознато магьосници. Това  са  всички онези, които допринасят за създаването и разпространението на негативни човешки емоции (омраза, завист, лъжи, страх и така нататък.)

Б. Maрсиниак  дава по темата следната информация:

„Първоустроителите  желаят да върнат честотата на свободен избор на тази планета. Боговете, властвали над планетата през последния период на нейната еволюция,  кракдено от непознато крадено от днепознато използват такава  модулация на честота на вибрациите, която не позволява свобода на избор.

Те ни ограбват, отнемайки ни психическата енергия, представят ни  една фалшива картина на реалността с  всички достъпни за тях средства.

Ние не казваме, че тези богове са лоши. Ние просто ви информираме за събития, които са се крадено от непознаткоцкрадено от нсепознато случили, и в  които вие поради своята наивност  сте били замесени. Вие не осъзнавате, че всички тези събития и ситуации са капани, които позволяват да ви накарат да мислите и да чувствате по определен начин. В същото време съзнанието ви вибрира с точно определена честота. „

„Тези, които вярват, че крадено от непознатодркрадено от непознкато вашата планета е тяхна собственост, имат власт и сила да  създават  честоти  на хаос и страх. Именно по този начин те управляват  и придобиват опит за силата на своето съществуване. „

Това е всъщност ключовата точка за „сглобяване“ на възприятията – да виждаме точно определена  картина на реалността, например, в крадено от снепознатоакрадено от снепознато рамките на един бездушен  механичен свят.

Основната причина за такова „привързване“ към точно определена картина е  манипулацията  на нашето възприятие, която се прави за да ни принудят да отдаваме  доброволно енергията си и съзнанието си на хищниците, защото в това ограничено  съзнание ние не сме в състояние да осъзнаем факта, крадено сот непознатоакрадено оат непознато че постоянно ни  манипулират и постоянно ни ограбват. По този начин, още една разлика между същностите на светлината и тъмнината,  е присъствието и отсъствието на свобода на избора.

e -chronicles

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Още по темата:

Учени: Човекът е създаден от „някой“ на базата на крадено от неепознатодкрадено рот непознато течни кристали!

Италиански учени са стигнали до извода, че хората на нашата планета, както и цялата структура на земния биологичен живот, са създадени въз основа на технологията, известна и широко използвана в… Continue reading „Учени: Човекът е създаден от „някой“ на базата на течни кристали!“

Илон Мъск предсказа появата кркадено от непознато крадено от нтепознато на свръхжесток диктатор, който обаче няма да е човек!

© 2018 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от непотзнатоткрадено от непознарто

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *