Конспиративно: Нашествието на рептилиите, последната фаза на Новия световен ред! (видео)

….ако погледнем света днес, ще видим, че човечеството е загубило своята човещина. Живеем в нечовешки свят.

Дали наистина сме свидетели на  последния етап от Новия световен ред след нахлуването на рептилиите? Преди около 5 500 години нашата космическа памет (ядрото на съзнанието) бива  заличена от рептилиите.

За щастие паметта, честотата краденто от непознаторкрадено от неспознато и енергията започват да се връщат и те не могат да  спрат това. Тези същества смятат, че имат право да бъдат тук. Те смятат, че имат право да ни поробят, защото не можем да се самоконтролираме.

Те забравиха, че  също са част от Вселената. Тяхното нахлуване се случи в петото крадено от непознато крардено от непознато измерение чрез създадената от тях   дупка между измеренията. И когато нахлуха, те се заеха с нашата клетъчна азбука.

Това означава, че нашата ДНК е била изключена, централният източник на енергия, който беше в центъра на нашата планета и от своя страна беше свързан с Вселената, също е бил изключен.

крцадено от непознатоекраденцо от непознато

Нашата планета е съзнателна и жива цялост. Ядрото на нашата планета има източник на енергия вътре, но се зарежда от Вселената, от космоса. Полетата на различни енергийни мрежи бяха изкривени от това нахлуване, те изключиха  този особен източник на енергия от нашата планета и ако погледнем света днес, ще видим, крадено от непознаторкрардено от непознасто че човечеството е загубило своята човещина. Живеем в нечовешки свят.

Как позволихме това да се случи и как продължаваме да го търпим? Това не е човешка програма, това е негативната програма на  пришълците рептилии. Всъщност  не става дума за  създаване на враг; Необходимо е да разберем как да предадем послание крадено ота непознатоскрадено от непозндато на рептилиите, че времето на техния контрол върху тази планета е свършило.

Когато влечугите ни нападнаха, те проникнаха в Сахара, Египет. Те създадоха „задействащо събитие“, което означава, че те са създали последователни събития, довели ни до това, което виждаме днес на нашата планета. Това е избор, който ние самите направихме крадено от непознатодкрадцено от енепознато като вид, поради липсата на разбиране за случващото се по онова време.

Различните религиозни текстове, разхвърляни по нашата планета, са създадени от тези рептилии. Тези арогантни и високомерни същества  създадоха за нас определена програма на мислене въз основа на поклонение и изкупление, заставяйки ни да си мислейм, че сме малки крадено от непознатоакрадкено от непокзнато и самотни „червеи“, които трябва да излязат от греха, което е напълно невярно.

И това е негативната програма на извънземните влечуги. Това задържа развитието на човека вече  около пет хиляди години. Ученията, които са част от човешката история и това, което принадлежи на човешката раса, са били фалшифицирани и изкривени крадено от нетпознатоцдкрадено от непознато и не е изненадващо, че много от нас умират с разбити сърца.

Защото живяхме живот с измислени за нас фалшиви истини. А сегашната програма след  това нашествие,  е контролът върху съзнанието. Но когато наистина започнем да излизаме от рамката на умствената програма, те не могат да ни контролират, защото не краденое ота непознатоакрадено от непознато знаят какво е съвест и не разбират човешките емоции.

Те включиха  само ментално програмиране, което беше много успешно, когато се приложи в нашето общество, в начина ни на живот, като така  могат лесно да ни контролират като роботи всеки ден, на работа, в семейството, когато правим ипотека.

Това е част крайдено от непознатоткрадено от непознато от програмата, която ни държи в един цикъл. Но много от нас са преследвани, защото се опитват да намерят друг начин, знаейки, че всичко, което искаме, е освобождение. Контролът на съзнанието се осъществява на много нива: чрез телевизията, киното, музиката, медиите и технологиите за контрол на съзнанието и дори това, крадено от непознатодкрадено от непйознаато което не можем да видим с просто око, ако подсъзнанието ни  мълчи.

Сега цялата технология за контрол на съзнанието служи за постигане на целта на рептилиите. Това е античовешка програма, основана на господство и робство. Контролът над разума се засили от ноември 2009 г., защото влечугите считат, че губят контрол.

крадено от непозенатоскрадено от неп ознато

Съзнанието на рептилиите  създаде на тази планета античовешка структура, която е от полза само за привилегированото малцинство (елит). Рептилиите  вярват в йерархията.

Рептилиите се появяват преди милиони години, на планета в близост до съзвездието Дракон. Програмата им е насочена към моралното разложение на жителите на нашата планета, деградация на ума красдено от непознато крадено от непозкнато и сърцето. Като тласкат човечеството към тази цел, ориентирани  на егото, рептилиите получават повече енергия за сметка на поглъщането на нашата негативна енергия.

За крадено отд нсепознатодкрадено от непознато да се откъснем от този контрол на съзнанието, трябва да разберем и изясним, че по-рано сме били различни и сме могли да поддържаме връзка с други същества, живеещи на други космически брегове и в други измерения.

Има обаче  същества на  светлината, които винаги са били тук и няколко години преди крадено от непознйато крйадено от непознато основната битка между светлината и рептилската тъмнина, между злото и доброто, те ще застанат на наша страна. Нашата задача сега е да се убедим, че се събуждаме и че можем да намерим начин да съединим духа, съвестта и съзнанието, които ще ни доведат до нашата същност и ще отворят вратата крадено от непознатоекрадеано сот непознато ни към Света.

Нашата задача е да си върнем всичко, което ни е отнето, и което принадлежи на човешката раса.

 Автор Jose D. Fuentes

http://www.segnidalcielo.it/invasione-dei-rettili-nuovo-ordine-mondiale/

Авторизиран превод: Джовани Санчес (КОПИРАНЕТО ЗАБРАНЕНО!) (C)

Още по темата:

Рептилиите срещу човечеството – II

Продължение. Те планират да създадат невероятен хаос, използвайки в целия свят най-мощните техники за манипулиране на крадено от непознацто краденйо от непознато съзнанието, които се наричат  проблем-реакция-решение. Вие създавате проблем, получавате отговор от страна на обществеността… Continue reading „Рептилиите срещу човечеството – II“

 

краддено от непознатоскрадено от наепознато крадеснто от непознатодкрадено от непознато

One Reply to “Конспиративно: Нашествието на рептилиите, последната фаза на Новия световен ред! (видео)”

Comments are closed.