Синдемията – новата глобална заплаха за човечеството!

Затлъстяването, гладът и  изменението на климата,  са част от новия глобален пъзел, наречен Синдемия.

Учени от Америка и Нова Зеландия твърдят, че всички проблеми на човечеството са обединени в една комплексна заплаха. Тя се нарича синдемия и се състои от няколко пандемии: проблеми, които вече са широко разпространени.

Проблеми в крадено от нреепознатодкрадено от непознато здравеопазването, стремежът на корпорациите към печалба, информационни войни – това са трите компонента, които създават синдемията.

1. Информационната война е своеобразният „ цимент на синдемията”. Въпреки неограничения брой източници на информация, средностатистическият човек няма време и възможност да анализира всичко, което чува и чете. А нарастващите способности на изкуствения интелект крадено одт непознатоскрадено от непозснато дават възможност да се създадат така наречените „dipfaces“ – фалшиви новини, които са изключително трудни за разграничаване от истинските. Парадокс – нарастващата прозрачност на съвременния свят никак не влияе на способността да се манипулира човешкия разум.

2. Основният грях на съвременната медицина, според учените, е, че тя не е ориентирана крадено от неепознатоткрадено от снепознато към лечението на болести, а към поддържането на стабилното състояние на пациента. Подобна политика е полезна за клиники, които са фокусирани върху правенето на пари: всеки човек се превръща от пациент в клиент. Поради липсата на реални реформи в тази област, човечеството е потопено в хронични заболявания.

Също така изследователите крадено от непознатоакрадено от кнепозкнато смятат, че ръстът световното население ще доведе до увеличаване на нуждата от храна, което ще доведе до опустошителни последици за флората и фауната в селскостопанските райони. Съвременните селскостопански технологии могат да спасят положението, но големите корпорации активно се съпротивляват на всички нововъведения, които заплашват да ограничат печалбите им.

3. Системата, кракдено от непознатоакрадено от непрознато ориентирана към към икономически растеж, насърчава потреблението. В областта на храненето такава нездравословна политика е довела до истинска епидемия от затлъстяване. Сега затлъстяване с различна тежест е регистрирано сред повече от 2 милиарда души. Тази напаст води до епидемии от свързани заболявания – например, диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Решението може крадено от нептознатотскрадено от непознато да бъде нов глобален договор, който ще ограничи влиянието на корпорациите върху държавните политики и ще създаде фонд за подкрепа на социалните институции, които защитават околната среда, здравословната храна и лекарствата, които са насочени към здраве, а не към печалба.

Източник:  hi-tech.mail

крацдаено от непознатоакрадено от непознато

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

Защо психолозите съветват да не се следят новините

В съвременния свят  желанието на хората да бъдат в течение на новините се превърна крадерно от непознато крадено от непсознато в навик. Въпреки това, експертите смятат, че ежедневно потапяне в потока от  информация е твърде рисковано… Continue reading „Защо психолозите съветват да не се следят новините“

 

Поредният водещ с „рептилски очи“ е забелязан и заснет в телевизионно предаване (видео)

Странното видео по-долу е направено от краденоц от непознатоакрадено от непкознато американец, който гледал един от местните новинарски канали в края на миналия месец. В даден момент зрителят изведнъж забелязал нещо много странно във външния… Continue reading „Поредният водещ с „рептилски очи“ е забелязан и заснет в телевизионно предаване (видео)“

Още по темата във фейсбук:

© 2019 крадейно от непознаато крадено от непознато nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

Копирането на текстове от http://nepoznato.energetika-bg.com, e абсолютно забранено за ВСИЧКИ, БЕЗ НИКАКВИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, сайтове на български език, на които има реклами! Всички текстове на http://nepoznato.energetika-bg.com са авторски крадено от непознато кркадено от непознкато и са с нотариална защита. Копирането им ще бъде преследвано с всички възможни законови средства. Особено безкомпромисно ще се преследват трафик – сайтоветe, които печелят от крадени текстове.