Учени: Сътворението на Вселената не е случаен взрив, а е изключително точно математическо изчисление!

Как се e появила Вселената? Това е било въпрос на случайност или е творение на Бог?

Официалната теория отдавна е подложена на критика. И всяка нова теория на учените опровергава предишната.

Световноизвестният доктор на физическите и математическите науки Михал Хелер, използвайки изключително сложни математически изчисления, решава да изчисли вероятността от крадено цо т непознатоскрадено от непознато случайно появяване на Вселената и стигнал до парадоксално заключение: В основата на Вселената е заложено изключително точно математически изчисление. Може би именно математиката може да открие всички тайни на произхода на Вселената?

Най-ясно, този парадокс може да се наблюдава в ситуации, когато някои физически обекти първо са били открити математически крадкено от непознатоцкрадено от непозснато и едва тогава са открити доказателства за тяхното физическо съществуване.

Най-известният пример е откриването на Нептун. Урбен льо Верие прави това откритие като изчислява орбитата на Уран и проучва несъответствията на прогнозите с реалната картина. Други примери са прогнозата на Дирак за позитроните и предположението на Максуел, че колебанията в креадено от непознато крадено отт непознато електрическо или магнитно поле трябва да генерират вълни.

Още по-изненадващо е, че някои области на математиката са съществували много преди физиците да разберат, че са подходящи за обяснение на някои аспекти на Вселената. Коничните сечения, проучени от Аполоний в древна Гърция, са използвани от Кеплер в началото на 17 век, крадено от непоцзнатойкррадено от непознато за да опишат орбитите на планетите. Комплексните числа са предложени няколко века преди физиците да започнат да ги използват за описване на квантовата механика. Неевклидовата геометрия е създадена десетилетия преди теорията на относителността.

„Днес можем с увереност да кажем, че Вселената не е възникнала случайно. Тя е била точно проектирана кркадено о т непознатоскрадено от непознато и изчислена. Такава сложна и добре обмислена система не може да се образува сама. Нашата апаратура става все по-чувствителна всеки ден. Благодарение на това правим открития, които класическият космологичен модел днес просто не е в състояние да обясни “, казва планетологът Елмар Бюхнер.

В момента теорията за Големия взрив е крадено от непознатойкрадено аот непознеато подложена на сериозна критика. Много учени са сигурни, че експлозия не може да доведе до подредба.

„Как експлозия може да доведе до такъв абсолютен ред и крадено от днепознаторкрадено от непеознато хармония, които преобладават в космоса? Ако дори милиони снаряди се взривят на полигон, вероятността техните фрагменти на земята да образуват ясна геометрична фигура е нула. Това е невъзможно“, казва астрофизикът Греъм Ханкок.

Един от най-интересните проблеми във философията на науката е връзката между математиката и физическата реалност. Защо математиката толкова крадено от цнедпознатоскрадено от непознато добре описва какво се случва във Вселената? Всъщност много области на математиката са сформирани без никакво участие на физиката, обаче, както се оказва, те станаха основа при описанието на някои физически закони.

e-chronicles

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

 

Откриха звезда, която е по-стара от Вселената! Значи ли крадено оат непознато кратдено от непознато това, че Теорията за Големия взрив е грешна?

Теорията за Големия взрив беше поставена под въпрос, след като учените откриха звезда, която вероятно е по-стара от самата Вселена! И това може да доведе до „научна криза“. Засега се… Continue reading „Откриха звезда, която е по-стара от Вселената! Значи крадетно от непознаторкрадено от непознатоц ли това, че Теорията за Големия взрив е грешна?“

Още по темата във фейсбук:

© 2019 nepoznato.energetika-bg.com All rights reserved!

крадено от непознаатоцакрадено от непознато
крадено от непознатоскраденос от неепознато

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *