Header Image
„Ние сме част от единен Божествен план“: Мичио Каку за съществуването на Бога

„Ние сме част от единен Божествен план“: Мичио Каку за съществуването на Бога

Правилата не са се появили случайно, казва известният физик Вернер Хайзенберг, физикът, открил квантовата механика, пише: „Първата глътка от чашата на науката поражда атеизъм, но...