Правилата не са се появили случайно, казва известният физик Вернер Хайзенберг, физикът, открил квантовата механика, пише: „Първата глътка от чашата на науката поражда атеизъм, но

Read More

Изследователи  от Масачузетския технологичен институт (MIT) твърдят, че са разработили апарат, който да помогне на анализаторите да предсказват бъдещето по данни от времеви данни Дефинирани

Read More
Load More