Изгледайте тези фантастични кадри! В последното видео на Boston Dynamics, роботът Atlas подскача по „строителна площадка“, извършвайки ръчна работа, хвърляйки чанти с инструменти и прокарвайки

Read More
Load More